Ekonomimeddelanden

Senast ändrad: 26 mars 2024

Nyhetsbrevet "Ekonomimeddelande" ges ut av ekonomiavdelningen och informerar om nyheter och förändringar gällande SLU:s principer för redovisning. Även tidplan för bokslut och information om kapitaldisposition, utbildningar för ekonomiroller, projektöversyn och inventering meddelas i dessa nyhetsbrev.  Cirka 15-20 ekonomimeddelanden ges ut varje år och skickas både ut via e-post och publiceras på denna sida.

Alla som har någon av de administrativa rollerna ekonomiregistrerare, projektekonom eller övergripande ekonom får ekonomimeddelanden via e-post. Kontakta ekonomisystem@slu.se om du inte har någon av dessa roller men ändå vill få dessa utskick.

Ekonomimeddelanden 2024

För ekonomimeddelanden publicerade tidigare år, se Arkiv.

Datum            Nr Innehåll
2024-03-26 2024:3
 • Jordbruksverket – procentsats för indirekta kostnader 2024
 • Årlig inventering av anläggningstillgångar – senast 30 september
 • Mall för avslut av anslagsfinansierade o andra interna projekt
2024-03-05 2024:2
2024-01-19 2024:1
 • Ekonomisystemet – övergång från klient till webb

 

 

Arkiv

Ekonomimeddelanden 2023

Ekonomimeddelanden publicerade 2023

Datum            Nr Innehåll
2023-11-14 2023:11
 • Utbildning nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och projektekonomer
 • Bokslutsseminarium
2023-11-14 2023:10
2023-11-14 2023:9
 • Ny version av utbetalningsblankett för utbetalningar där faktura inte finns
 • Styrkande underlag till manuella utbetalningar
2023-09-11 2023:8
2023-09-11 2023:7
 • Webbinarium: nyheter i ekonomisystemet – 19 september
 • 2023 års projektöversyn – senast 13 oktober
2023-05-22 2023:6
2023-05-03 2023:5
 • Utbildning för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och projektekonomer
 • Företagskort
 • Vakanser på ekonomiavdelningen påverkar servicenivåerna
 • Representationspolicyn på engelska/Guidelines for entertainment in english
2023-03-31 2023:4
 • Jordbruksverket –procentsats för indirekta kostnader 2023
 • Webbinarium: Representation och gåvor - 19 april
 • Kurs för nya anläggningsansvariga - 10 maj
 • Webbinarium: Medveten medfinansiering - 24 maj

2023-03-14

2023:3

 • SLU byter bank för svenska betalningar
 • Bedrägerier med pdf-fakturor via mail

2023-03-03

2023:2

2023-03-03

2023:1

 • Disposition av 2022 års resultat – senast 17 mars

 

Ekonomimeddelanden 2022

Ekonomimeddelanden publicerade 2022

Datum            Nr Innehåll

2022-12-19

2022:12

2022-11-16

2022:11

2022-10-03

2022:10

 • Utbildning nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och projektekonomer
 • Nytt formulär för delegationer

2022-09-07

2022:9

2022-09-05

2022:8

 • 2022 års projektöversyn – senast 7 oktober
 • Nya rutiner för projektregistrering införs med start vecka 42
 • Referenser vid internfakturering

2022-05-18

2022:7

2022-05-05

2022:6

 • Utbildning nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och projektekonomer
 • Förändringar inom inbetalningsprocessen
 • Viktig information angående rutiner för upplägg eller delegering av attesträtt eller rätten att beställa djurläkemedel!

2022-03-31

2022:5

 • Jordbruksverket – procentsats för indirekta kostnader 2022
 • Utbildning nya ekonomiregistrerare
2022-03-09 2022:4
 • Disposition av 2021 års resultat – senast 18 mars
2022-03-09 2022:3
 • Tidplan för kvartalsbokslut, kvartal 1 2022
 • Årlig inventering av anläggningstillgångar
 • Utbildning för anläggningsansvariga
 • Ändring i rapporter för projektuppföljning
 • Ändrad betalningsfrekvens leverantörsfakturor
 • Bilaga: Tidplan kvartalsbokslut 1 2022
2022-02-02 2022:2
 • Information om Statens Service Center (SSC)
2022-02-01 2022:1
 • Laddningsbara betalkort – nytt avtal med ICA Banken

 

Ekonomimeddelanden 2021

Ekonomimeddelanden publicerade 2021.

2021-11-19 2021:12
 • Ny administrativ roll : anläggningsansvarig
 • Utbildning inför bokslutet för nya ekonomiregistrerare
 • Ange korrekt faktureringsadress undvik fördröjning
 • Kom ihåg att delegera attesträtt vid ledigheter
 • Skicka vidare faktura till annan person
 • Hjälp att informera övriga på inst/motsv
2021-11-17 2021:11
2021-11-11 2021:10
 • Proceedosupport@slu.se byter namn
 • Ny rutin för påminnelser
2021-10-04 2021:9
 • Utbildning för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och projektekonomer
 • Information kring OH-beräkning vid ansökningar till SLF
 • Nya villkor för Formasprojekt – krav på revisorsintyg i vissa fall
2021-09-14 2021:8
2021-09-07 2021:7
 • Ny rutin för projektavslut med start vecka 38
 • 2021 års projektöversyn – senast 8 oktober
2021-06-22 2021:6
 • Information rörande Statens Servicecenter
 • Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda även 2021
 • Vidareutveckling av manuell påminnelsefunktion i Proceedo
2021-05-19 2021:5
2021-05-11 2021:4
2021-04-22 2021:3
 • Utbildning för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och projektekonomer
 • Attest av externa transfereringar av projektmedel samt återbetalningar tillfinansiärer via Proceedo fr o m v 17
 • Nyheter i Proceedo
  - Påminnelsefunktion på individuella fakturor
  - Möjlighet för ekonomiregistrerare att få behörighet att beställa åt andra
 • Fält för externt order-ID är nu möjlig att använda på både fakturering till epost och e-faktura
 • Bilaga: Handledning för externa transfereringar och återbetalningar via Proceedo
2021-03-05 2021:2
 • Disposition av 2020 års resultat – senast 19 mars
2021-03-05 2021:1
 • Tidplan för kvartalsbokslut, kvartal 1 2021
 • Årlig inventering av anläggningstillgångar
 • Utbildning för projektekonomer: redovisning och rapportering av Interreg-projekt
 • Bilaga: Tidplan kvartalsbokslut, kvartal 1 2021

Ekonomimeddelanden 2020

Ekonomimeddelanden publicerade år 2020.

2020-12-10 2020:14
 • Fakturahantering under julledighet
 • Viktigt med rätt fakturaadress eller mailadress vid fakturering
 • Tillfälligt höjd beloppsgräns för julgåva till anställda
2020-11-18 2020:13
 • Tidplan för årsbokslut 2020
 • Bokslutsseminarium 24 november
 • UBW stängt fredagen den 27/11 (kl 12) till måndag morgon den 30/11
 • Bilaga: Tidplan årsbokslut 2020
2020-09-09 2020:12
 • Utbildning för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och projektekonomer
 • Ny funktionsbrevlåda – projektekonomi@slu.se (kontrakt@slu.se upphör)
 • 2020 års projektöversyn – senast 9 oktober
2020-09-01 2020:11
2020-08-26 2020:10
 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare
 • Visma Proceedo byter databas – Proceedo stängt helgen 12-13 september
 • Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda
 • Ange korrekt faktureringsadress och minska antalet inkassokrav
 • Nyheter i Proceedo
2020-06-17 2020:9
 2020-05-26  2020:8
 • Tittbehörighet i Proceedo
 • Kundundersökning i Proceedo
 • Status FES-projektet

 

 2020-05-18  2020:7

 

 2020-04-25  2020:6
 • Betala leverantörsfakturor före sista betalningsdag
 • Bevilja anstånd och flytta fram förfallodatum på kundfakturor
 • Vårens utbildningar för nya ekonomiroller ställs in
 • Ny skanningsoperatör

 

 2020-03-30  2020:5

 

 2020-03-20  2020:4
 • Tekniska förutsättningar för arbete på distans med de ekonomiadministrativa systemen
 • Planera för ökad sjukfrånvaro

 

 2020-03-09  2020:3
 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare
 • Visma Proceedo byter databas; Proceedo stängt helgen 14-15 mars

 

 2020-03-05  2020:2
 2020-03-03  2020:1
 •  Disposition av 2019 års resultat - senast 20 mars

 

Ekonomimeddelanden 2019

Ekonomimeddelanden publicerade  år 2019.

Datum           NrInnehåll
2019-12-16

2019:15

 • Ny rutin för bokföring av interna transfereringar
 • Agressoinlasning byter namn till UBWinlasning
 • Information från FES-projektet
 • Fakturahantering under julledighet
 • Hur du söker fram aktiva fakturor i Proceedo

 

2019-11-19

2019:14

 

2019-10-21

2019:13

 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare
 • Utbildning för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och projektekonomer
 • Försenade fakturafiler i september
 • Vad tycker du om Proceedo?
 • Dialogmöten med verksamhten, FES (Förstudie framtida ekonomisystem)

 

2019-09-16

2019:12

 

 

2019-09-05

2019:11

 • 2019 års projektöversyn - senast 11 oktober

 • Nyheter om Proceedo

 • Förstudie framtida ekonomisystem (FES)

 • Personalförändringar

 

2019-06-11

2019:10

 • Fakturahantering under sommaren

 • Bikostnader vid import

 • Kemikaliepunkstatt på vitvaror och elektronik

 • Förstudie framtida ekonomisystem (FES)

 • Ny version av PEPPOL-faktura

 • Uppgifter om e-faktura registreras på nytt sätt i kundregistret

2019-05-14

2019:9

2019-05-02

2019:8

 • Nya blanketter för projektupplägg

 • Agresso har uppgraderats och bytt namn till UBW

 • Glöm inte att bifoga kvitton till fakturor från Eurocard

 • Påminnelse om att markera Granska faktura i Proceedo

 • Nyheter om Proceedo

2019-04-11

2019:7

 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

 2019-03-29

2019:6

 • Agresso stängt 22-26 april för uppgradering

 • Årlig inventering av anläggningstillgångar – senast 17 maj.

 • Underlag från Kronox i Agresso

 • Nyheter om Proceedo

2019-03-08

2019:5

2019-03-06

2019:4

2019-03-01

2019:3

 • Disposition av 2018 års resultat – senast 26 mars

2019-01-23

2019:2

 • Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

2019-01-14

2019:1

 • Kontroll av verifikationsunderlag

 • Sammanställning av nya kontrakt

 • Ny projektrapport för ekonomisk rapportering i Prisma

   

Ekonomimeddelanden 2018

Ekonomimeddelanden publicerade år 2018.

Datum           NrInnehåll

2018-12-19

201820

 • Höjd LKP med 1,4% för 2019

 • Mejladress momsfragor@slu.se avslutas

 • PaletteArena har uppgraderats och utskriftsfunktionen fungerar igen

 • Information om manuella inbetalningar

 • Prestanda samt webbläsare som rekommenderas för Proceedo

 • Byte av ekonomichef

2018-12-19

201819

 • Fakturahantering under julledighet

 • Hur du söker fram aktiva fakturor i Proceedo

 • Brytdatum och bokföringsdatum i Proceedo

 • Tillägg i tidplanen för bokslutsarbetet: Tredje intäktsperiodisering av kontrakt

2018-11-29

2018:18

 • Vid registrering av kreditfakturor måste det negativa värdet anges i Antal och inte Enhetspris

 • Fakturor i PEPPOL-format och hur det påverkar registrering av försäljningsorder

2018-11-15

2018:17

2018-10-23

2018:16

 • Resultat från enkät om externfinansieringsstöd

 • Jordbruksverkets krav vid ansökan och rapportering av projekt

 • Nytt kapitel i ekonomihandboken – kapitel 19

 • Inventering av anläggningstillgångar

 • Hantering av externfinansierade forskningskontrakt fr.o.m. 2019-01-01

 • PaletteArenas utskriftsfunktion "Skriv ut bild" fungerar inte

 • Tips Proceedo

2018-10-10

2018:15

 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

2018-09-25

2018:14

 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare

 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

2018-09-11

2018:13

2018-08-20

2018:12

 • 2018 års projektöversyn - senast den 5 oktober

 • Möte hos Jordbruksverket den 5 september

 • Bugg i Proceedo vid delad kontering för internfakturor är löst

 • Ny hantering av inkassokrav

 • Kontering av beställningar med flera artiklar vars kontering skiljer sig åt

2018-06-15

2018:11

 • Fakturahantering under sommaren

 • Partnerprojekt i delåret – underlag senast 29 juni

 • 2018 års projektöversyn – senast 5 oktober

 • Årlig inventering av anläggningstillgångar - senast 9 november

 • Ny rutin för inskickande av blanketter för projektavslut

 • Delpensioner – förändrad bokföringsrutin från och med juni

 • Se fakturabilder från Proceedo inifrån Agresso

 • Felmeddelande i Proceedo vid delad kontering för vissa internfakturor

 • Vissa orderfakturor i Proceedo skickas ut i vanliga fakturaflödet

 • Proceedotips

2018-05-22

2018:10

2018-05-07

2018:9

 • Uppföljningsmöten om Proceedo EFH

2018-04-26

2018:8

 • Punktskatt på vitvaror och elektronikvaror

2018-04-04

2018:7

 • Viktig information inför övergången till Proceedo EFH

2018-03-29

2018:6

 •  Disposition av 2017 års resultat

2018-03-15

2018:5

 • Utbildning i Proceedo EFH för projektekonomer och övergripande ekonomer, kompletterande info

 • Projektansökningar landsbygds- och fiskeriprogrammen hos Jordbruksverket: Universitets- och fakultetspåslag för 2015-2017 Bilaga: Universitets- och fakultetsgemensam OH 2015-2017 till SJV.

 • Ekonomikalender

2018-03-14

2018:4

2018-02-27

2018:3

 • Utbildning i Proceedo EFH för ekonomiregistrerare

 • Utbildning i Proceedo EFH för projektekonomer och övergripande ekonomer

 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare

 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

2018-02-02

2018:2

 • Fakturor via e-post till organisationer ska endast skickas till fakturamottagningsadresser

 • Ny mall för upplägg av kunder

 • Förslagskonto vid beställning av labmaterial i Proceedo ändras till 4999

 • Verifikationstext i konteringsrader i Proceedo blir obligatoriskt när kontot inte är 4999

 • Ny rutin för bokföring av internfakturor

2018-01-26

2018:1

 • Informationsmöte om Proceedo EFH

 • Visa ordernummer för att se vissa externfakturor i dokumentarkivet

 

 

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2017

Ekonomimeddelanden publicerade år 2017

Datum           NrInnehåll

2017-12-18

2017:14

 • Skicka pdf-fakturor till kunder via e-post

 • Delegering under ledigheter

 • Påminnelse om ny rutin för internfakturor i bokslutet

 • Nytt ramavtal – Eurocardkort

 • Nytt ramavtal med Diners för resekonto

2017-11-22

2017:13

 • Tidplan för årsbokslut 2017 Bilaga: - Tidplan årsbokslut 2017

 • Ny tidpunkt för övergång till Proceedo EFH

 • Ny tid för sändning av betalningar

2017-09-27

2017:12

 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare

 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

2017-09-22

2017:11

 • 2017 års projektöversyn - senast den 10 november

 • Nyhet: nytt verktyg för inläsning av budgetposter och bokföringsfiler

 • Punktskatt på vitvaror och elektronikvaror

 • Bankkonton hos SEB och Nordea avslutas

2017-09-11

2017:10

 • Kvartalsbokslut inklusive tidsschema

2017-06-12

2017:9

 • Längre svarstider från ekonomiavdelningen

 • Delegering under semester

 • Förklaringstext på fakturor från Compass Group AB tas bort

 • Slopad kompensationsrätt för ingående moms vid representation

 • Årlig inventering av anläggningstillgångar senast 22 september

2017-05-11

2017:8

2017-04-21

2017:7

 • Tidschema för delårsbokslutet 2017

2017-03-24

2017:6 

 • Nya bankuppgifter

2017-03-20

2017:5

 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare

 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

 • Utbildning i fördjupat informationsuttag för övergripande ekonomer och beslutsstöd

 • Agresso stängt fredag 24/3 från klockan 15

 • Ny personal vid ekonomiavdelningen

2017-03-17

2017:4

 • Disposition av 2016 års resultat

2017-03-09

2017:3

 • Kvartalsbokslut inklusive tidsschema

2017-03-03

2017:2

 • Ny bank för betalningstjänster

 • Nytt datum för övergång till Proceedos fakturahanteringssystem

 • Rutin för avvikande bokföring av anläggningar

 • Kontoplaner i Agresso ersätter ekonomihandbokens kontoplaner i Excel

2017-01-12

2017:1

 

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2016

Ekonomimeddelanden publicerade år 2016

Datum           NrInnehåll

2016-12-20

16:15

 • Delegering under ledigheter

 • Hantering av verifikationsmaterial

 • Egencia – SLU:s nya resebyrå

 • Nytt konto för Open Access-avgifter

2016-12-02

16:14

 • Vakanser vid ekonomiavdelningen – lägre servicenivå

 • Ändrad rutin för fakturering och påminnelsehantering

 • Öppnad tittbehörighet i Agresso

 • Proceedoprojektet: status och möjlighet att lämna synpunkter

 • Ny personal på ekonomiavdelningen

2016-11-14

16:13

 • Inlämning av OH-kalkyler
 • Bokföring av löneskuld p.g.a. lönerevision
 • Basservice bokförs via fil från november 2016

2016-11-02

16:12

 • Tidschema för årsbokslutet 2016

2016-10-07

16:11

 • Proceedo - SLU:s EFH-system hösten 2017

 • Registrera Milstolpar på kontrakt- och projektdelar i Agressowebb

 • Sändning av betalningar vecka 44

 • Information om försenade betalningar från Vetenskapsrådet

 • Personalförändring vid ekonomiavdelningen

 

2016-09-14

16:10

 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare
 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd
 • Utbildning i fördjupat informationsuttag för projektekonomer
 • Planering av utbildning i fördjupat informationsuttag för övergripande ekonomer och beslutsstöd

2016-09-09

16:09

 • Projektöversyn 2016

2016-08-09

16:08

2016-07-22

16:07

 • Årlig inventering av anläggningar och inventarier senast den 23 september 2016

2016-07-20

16:06

 • Kvartalsbokslut inklusive tidsschema

2016-06-09

16:05

 • Mailadress agresso@slu.se avslutas 
 • Borttag av blanketten Bekräftelse av institutionsomföring
 • Reverseringar i Agresso
 • Arkivering av underlag till fakturering
 • Utvärdering av redovisningskvaliteten i kvartal 1 bokslutet
 • Temporära kundnummer
 • Fakturamottagare SLU och referenser Fakturor via mail

2016-04-18

16:04

 • Tidschema för delårsbokslutet 2016

2016-03-18

16:03

 • Palette stängt den 12-13 april p.g.a. uppgradering
 • Nytt konto för datakonsulter
 • Gemensam nummerserie för alla typer av försäljningsordrar
 • VISA-kortet upphör
 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare
 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd
 • Förstudie inför övergång till Proceedos fakturahanteringssystem

2016-03-15

16:02

 • Kvartalsbokslut inklusive tidsschema

2016-03-10

16:01

 • Disposition av 2015 års resultat

 

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2015

Ekonomimeddelanden publicerade år 2015

Datum           NrInnehåll

2015-12-17
 
15:13
 • Bättre underlag för inbetalningar
 • Hantering av kontrakt beslutade i Prisma
 • Nollställning av saldo på 950*-projekten i årsbokslutet
 • Observera ny hantering av verifikationsmaterial!
 • Delegering under ledigheter
 • Bifoga bankunderlag till utbetalningsblanketter


2015-11-23

 
15:12

 • Tidschema för årsbokslutet 2015


2015-10-23

 
15:11

 • Inlämning av OH-kalkyler
 • Kontering av datatjänster
 • Kontering av elektroniska publikationer
 • Använd Agressos reverseringsfunktion
 • Om e-guiderna inte fungerar
 • Lönekostnadsspecifikationer och Agresso
 • Utskick av nya kort från Eurocard


2015-09-25

 
15:10

 • Projektöversyn 2015


2015-09-10

 
15:09

 • Maya (tidredovisningssystem) kommer att läggas ned vid årsskiftet
 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare
 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd
 • Påminnelse om inventering
 • Fakturareferens vid beställning
 • Många påminnelser efter sommaren
 • Avslut av projekt
 • Kontrakt för externfinansierad verksamhet


2015-07-21

 
15:08

 • Årlig inventering av anläggningar och inventarier senast den 18 september 2015


2015-06-25

 
15:07

 • Konto för klimatavgift
 • Hantering av externa medel utan fullständiga kontrakt


2015-06-09

 
15:06

 • Disposition av kapital på projektkod 950*


2015-06-01


15:05

 • Bock vid ny momsrad i Palette
 • BCD, SLU:s nya resebyrå – fakturor från Diners
  * Länk till följesedeln på faktura från Diners
 • Längre handläggningstider på ekonomiavdelningen
 • Kundupplägg registreras löpande
 • Ingen sändning av betalningar den 8 juni
 • Sista dag för inläsning av filer i period 201505
 • Information från löneenheten om lön till utländska anställda


2015-05-11


15:04

 • Disposition av 2014 års resultat 


2015-03-30


15:03

 • Tidsschema för delårsbokslutet 2015


2015-03-23


15:02

 • Utbildning för nya ekonomiregistrerare
 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd


2015-02-20


15:01

 • Agresso och Palette stängda vecka 11
 • Agresso stängt vecka 16
 • Klimatfondsavgift
 • Höjd beloppsgräns för förenklad faktura
 • Kundupplägg en dag i veckan
 • Rättelser av påslag för gemensamma kostnader

 

Till toppen av Ekonomimeddelanden 2015

Till toppen av sidan

 

Ekonomimeddelanden 2014

Ekonomimeddelanden publicerade år 2014

Datum           NrInnehåll


2014-12-30


14:10

 • Ny rapport för uppföljning av grundutbildningskurser
 • Nya periodiseringskonton för bidrag från EU:s institutioner


2014-12-01


14:09

 • Hantering av EU:s ramprogramskontrakt
 • Tidpunkt för OH-kalkyl


2014-11-17

 
14:08

 • Tidsschema för årsbokslutet 2014


2014-09-19 


14:07 

 • Höstens utbildningar
 • Nytt konto för omfördelning av statsanslag inom institutionen
 • Fakturareferens vid beställning
 • Rapport för stora projekt
 • Påminnelse om inventering


2014-09-12


14:06

 • Projektöversyn 2014


2014-06-25


14:05

 

 • Bokslutsspecifikationer i halvårsbokslutet
 • Kundfakturor stoppas vid referenskontroll
 • Påminnelser på utländska fakturor
 • Betalningsbekräftelser vid revision av projekt
 • Omföringar i Primula med objekt som har stängts i Agresso
 • Försenade projektavslut
 • Agresso och Palettesystemen stängda vecka 43


2014-06-18

 

 
14:04

 • Årlig inventering av anläggningar och inventarier senast den 19 september 2014


2014-04-08

 


14:03

 

 • Disposition av 2013 års resultat


2014-04-08


14:02

 

 • Aggregering av transaktionsrader i Agresso från Palette
 • Inga utbildningar för ekonomiadministrativa roller våren 2014
 • Blankett om inköp över direktupphandlingsgränsen är borttagen
 • Laddningsbara Maestrokort
 • Fakturor/utbetalningsblanketter som skickas till fakturamottagningen
 • Ny LC-nummerserie i Palette
 • Kontering av besiktning av fordon
 • Byte av namn på konto 5893


2014-03-31


14:01

 • Tidsschema för delårsbokslutet 2014

 

Till toppen av Ekonomimeddelanden 2014

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2013

Ekonomimeddelanden publicerade år 2013

Datum           NrInnehåll


2013-12-12 

 

 
13:19

 • Borttag av inbetalningsavier
 • Blankett med bankinformation
 • Plusgiro för kontantkassor
 • Sista dag att begära nya kundnummer
 • Vikariehantering i Palette under bokslutet
 • Periodiseringar mot statliga myndigheter i bokslutet

 
2013-12-05

 
13:18

 • Tidpunkter för OH-kalkyl
 • Harmonisering av beräkning av overheadkostnader
 • Justering av över-/underskott
 • LKP

 
2013-11-14

 
13:17

 • Påminnelse om konto 1448 Löneavdrag från faktura
 • Beräkning av gemensamma kostnader i budgetarbetet
 • Försening av att söka och administrera forskningsbidrag via Prisma
 • Utskick gällande okända inbetalningar
 • SLU:s fakturaadress och fakturareferens

 
2013-11-07

 
13:16

 •  Tidsschema för årsbokslutet 2013

 

2013-10-10

 

13:15

 • Hantering av internhandel av tjänster inom SLU
 • Ändrat belopp för periodisering av fakturor
 • Uppdaterad checklista för månadsavstämning
 • Anvisningar och checklistor vid omorganisation
 • Nytt avsnitt om pensionskostnader i ekonomihandboken
 • Moms på kopieringstjänster till studenter

 

2013-09-13

 

13:14

 • Projektöversyn 2013

 

2013-09-06

 

13:13

 • Höstens utbildningar
 • Kalender för årets ekonomihändelser
 • Påminnelse om inventering
 • Nytt avsnitt i ekonomihandboken om investeringsprocessen

 

2013-07-16

 

13:12

 • Rapport för kontroll av reseräkningar
 • Projektrapporter i Agresso – nytt sätt att beställa

 

 2013-07-12

 

13:11

 • Uppdatering ekonomihandbokens kapitel 2, 7 och 12
 • Hantering vid felaktiga externa fakturor
 • Hantering vid felaktiga interna fakturor
 • Ändrad rutin vid utredning av kundfakturor

 

 2013-06-14

 

13:10

 • Årlig inventering av anläggningar och inventarier senast den 16 september 2013

 

2013-05-30

 

13:09

 • Ersättning för studentmedverkan i Evald betalas ut som ett arvode
 • Hantering av privata samtal och sms
 • Periodisering direkt i Palette

 2013-05-24

 13:08

 • Blankett för beställning av kundnummer i Agresso är ändrad

 

2013-04-26

 

13:07

 • Införande av gemensam beslutsmodell för investeringar
 • Arbetsgång
 • Beslut

 2013-04-10

 13:06

 • Disposition av 2012 års resultat

 

2013-04-03

 

13:05

 • Projektavslut enligt rapporten Projektöversyn
 • Nya konton för omföring av intäkter inom ett projekt
 • Ändring av sista dag för institutionerna att bokföra i period 201303 och 201304
 • Förtydligande om verifikationsunderlag för representation
 • Exempel på representation och gåvor
 • Bokföring på samlingsprojekt för kapital vid avslut av projekt

 2013-03-27

 13:04

 • Tidschema för delårsbokslutet 2013

 

 2013-03-04

 

13:03

 • Bokföring i början av året
 • Kopior av externa pappersfakturor samt förklaringar
 • Rättelse/förtydligande av ekonomimeddelande 2013:2
 • Krav på delårsbokslut
 • Utbildningar för nya rollinnehavare
 • Medlemsavgifter ska förmånsbeskattas

 2013-01-23

 13:02

 • Byte av bank


2013-01-15


13:01

 • Kapitlet om representation och gåvor i ekonomihandboken är uppdaterat
 • Hantering av nettolöneavdrag
 • Nytt ramavtal för resekonto och betaltjänster
 • Avsluta användare i Palette som inte längre är aktiva/används.

 

Till toppen av Ekonomimeddelanden 2013

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2012

Ekonomimeddelanden publicerade år 2012

Datum           NrInnehåll

 2012-11-27

12:12

 • Tidschema för årsbokslutet 2012

Nytt datum! Tisdag 8/1 2013 som är stoppdatum för inskick av reseräkningar för arkivering

 

2012-11-23

 

12:11

 • Kostnadsbokför del av moms vid bilhyra och leasing
 • Uppdaterad kontoplan
 • Särskild genomgång av avslutade projekt
 • Viktigt vid fakturering till Lantmännen
 • Ny projektnummer-serie för FoMa-uppdrag
 • Rensning av grundutbildningskoder i Agresso
 • Blanketten ”Transferering/återbetalning” vid utländsk valuta
 • Information om SLU:s policy och riktlinjer för representation och gåvor

 

2012-10-08

 

12:10

 • Särskild kontroll av uppdrag med kontrakt
 • Projektöversyn 2012
 • Checklista för månadsavstämningar
 • Nya konton för upplupna intäkter
 • Uppdaterat kapitel om moms i ekonomihandboken

 

 2012-09-14

 

12:09

 • Organisationsförändring
 • Engelskspråkiga e-guider för PaletteArena

 

2012-09-03

 

12:08

 • Rutin för utbetalning via blankett
 • Begäran om avslut av projekt med kontrakt
 • Utbildningar i höst.

 
2012-06-20

 
12:07

 • Inventering 2012 

 

 2012-05-22

 

12:06

 • Uppdaterat anläggningskapitel i ekonomihandboken samt ny anläggningsblankett att bifoga i PaletteArena
 • Uppdaterad manual för Projekt och kontrakt
 • Ny e-kurs för användare i PaletteArena
 • Personalförändringar vid ekonomienheten

2012-04-26

 12:05

 •  Rapportera kostnader för försenade resefakturor

2012-04-04

12:04

 • Disposition av 2011 års resultat

 

2012-03-30

 

12:03

 • Nya periodiseringskonton för Övriga förutbetalda intäkter
 • Ny manual för rolladministration i Palette
 • Kurser för nyanställda i ekonomiroller
 • Restaurangmoms
 • Möjligt med leverantörsfakturor via e-post
 • Nya rutiner för AMS-bidrag och omföring
 • Kalender för periodstängningar och sändningar
 • Nytt avsnitt i ekonomihandboken
 • Globala sökmallar i Agresso

2012-03-20

12:02

 • Tidsschema för delårsbokslutet 2012


2012-02-09


12:01

 • Uppgradering av Baltzar
 • Ny projektkod för lokalkostnadspåslag
 • OH-uttag på bidragsprojekt inom grundutbildning
 • Information om förändring i rapporten RR Inst,Avd,Enhet
 • Bokföring av kursdifferenser
 • Påminnelse om institutionens ansvar att kontrollera öppna poster.

 

Till toppen av Ekonomimeddelanden 2012

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2011

Ekonomimeddelanden publicerade år 2011

Datum            Nr Innehåll


2011-12-22


11:17
 • Betalningsmeddelande på ”Utbetalning via Baltzar”-blanketter
 • Betalningstjänsten PayPal
 • Inläsning av filer i Agresso
 • Förändringar i Agressos kontraktsmodul
 • Parkering av felaktiga försäljningsordrar
 • Ändring i rapporten RR per redovisningsområde
 • Tulldeklaration vid import av varor från länder utanför EG2011-12-06

 

11:16

 • Instruktion för lokalpåslag 2012
 • SLU byter bank och övergår till BG för svenska inbetalningar
 • Tips och Trix i Agresso
2011-12-02 11:15
 • Årsbokslut 2011

 

2011-10-13

 

11:14

 • Förändrad standard för OH-bas på projektdelar till bidragskontrakt
 • Manuella periodiseringar av projekt med kontrakt
 • Uppdaterad blankett för projektavslut
 • Kapitel 5 i ekonomihandboken uppdaterad
 • Förslag på ny brytdag
 • Ändrat sista datum för institutionernas bokföring i december
 • Påminnelseavgift
 • Utbildningstillfällen för rollinnehavare


2011-09-28


11:13
 • Prognostiserade avskrivningar

2011-09-22

11:12

 • Projektöversyn 2011

2011-09-05

11:11

 • Agresso anläggningar

 

2011-06-28

 

11:10

 • Inskanning av bilagor i Baltzar
 • Oseriösa företag/Bluffakturor
 • Ny blankett Uppläggning av nya projekt
 • Intäktskonto för statliga uppdrag med kontrakt
 • Ny mailadress för kundreskontraärenden
  Mailadresser för bokföringsfiler respektive redovisningsfrågor

2011-06-17

11:09
 • Inventering 2011


2011-05-23


11:08

 • Intäkt av internfakturor vid månadsskifte

 

2011-04-28

 

11:07

 • Extern fakturering och rekvirering vid halvårsbokslutet
 • Oattesterade internfakturor vid bokslutet
 • Ekonomienheten stängd 2-3 maj
 • Personalförändringar


2011-04-20


11:06

 • Tidsschema för halvårsbokslutet

2011-03-30

11:05
 • Disposition av 2010 års resultat - tidpunkten flyttad till 15 april

2011-03-29

11:04
 • Nya momsregler vid internationell tjänstehandel från 2011
 • Undantag
 • Att tänka på vid försäljning
 • Att tänka på vid inköp

2011-03-22

11:03
 • Nya rutiner p.g.a. byte av anläggningsmodul

2011-03-17

11:02
 • Förtydligande angående projekt 9500
 • Nya konton för omföring av uppdragsintäkte 
 • Konto 9301 och 9601
 • Ny projektkod 9807
 • Uppdaterade anvisningar till månadsavstämningar

2011-02-17

11:01
 • Ingående balanser
 • Periodiseringar
 • Avskrivningar
 • Resultat och rapporter
 • Disposition av 2010 års resultat - klart till 31 mars

 

Till toppen av Ekonomimeddelanden 2011

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2010

Ekonomimeddelanden publicerade år 2010

 

Datum            Nr Innehåll

2010-12-22

10:17
 • Lokalkostnader enligt SUHF-modellen

2010-11-17

10:16
 • Publicering av ekonomihandbokens kapitel 4 och 5


2010-11-10


10:15
 • Tidsschema för helårsbokslutet

2010-10-21


10:14

 • Uppdaterad kontoplan

2010-10-20

10:13
 • Uppdatering av ekonomihandbokens kapitel 9 om anläggningsredovisning.

2010-10-13

10:12
 • Projektöversyn 2010

2010-09-20


10:11

 • Länk till ekonomihandbokens kapitel 5 om projektredovisning

2010-07-07

10:10
 • Ny rapport för analys av hur bidrags- och uppdragsintäkter har påverkats av semesterkostnader

2010-07-02

10:09
 • Lathund budgetavvikelser/kalkyldifferenser

       Lathund budgetavvikelser/kalkyldifferenser


2010-07-01

10:08
 • Årlig inventering av anläggningar och inventarier
  senast fredagen den 17 september 2010

2010-06-28

10:07
 • Instruktioner för disposition av resultat och fördelning av kapital


2010-06-23

 
10:06

 • Ändrat datum för OH-upplyft i delårsbokslut

2010-06-01

10:05
 • Redovisning av kapital

2010-05-31

10:04
 • Moms på eurocardfakturor - institutionskort
 • Valuta vid kundfakturering

2010-05-04

10:03
 • Tidsschema för halvårsbokslutet

2010-04-16

10:02
 • Planerad Agressostängning v 19
 • Verksamhetsgren blir redovisningsområde
 • Inläsning av filer i Agresso
 • Trafikverket - ny myndighet
 • Faktureringsdagar
 • Matchning av kreditfakturor i kundreskontra
 • Flytt av bidragsmedel till partnerinstitution
 • Personalförändringar

2010-03-04

10:01
 • Halvårsbokslutet 2010
 • Månadsavstämningar
 • Bokföring av resultat på institution
 • Uttag av overhead på nya projekt enligt SUHF-modellen
 • Personnummer i Agresso fr o m 2010

 

Till toppen av Ekonomimeddelanden 2010

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2009

Ekonomimeddelanden publicerade år 2009

2010-01-15 09:16
 • Uppdatering av bokslutsavsnittet i ekonomihandboken
 • Information om bokföring som görs av ekonomienheten
2009-12-18 09:15
 • Information om rapporter i Agresso
 • Information om nya momsregler från 2010
 • Sista dag att bokföra varje månad i Agresso år 2010
 • SUHF:s redovisningsmodell
2009-12-18 09:14
 • Förtydligande - informera fakulteterna om avslut av projekt
 • Hantering av internfakturor vid bokslut
2009-12-18 09:13
 • Inst/motsv ansvarar för att uppgifter finns för registrering av leverantör
 • Kontering av anläggningar i Baltzar
 • Nya resekontofakturor
 • Ny blankett för transfereringar
 • kort och kvitton
2009-11-24 09:12
 • Tidsschema för bokslutet 2009-12-31
2009-11-11 09:11
 • Projektöversyn
2009-10-20 09:10
 • Konto för offentligrättsliga avgifter
 • Ny mall och information gällande filinläsning
 • Korrigering av OH-procent
 • Information till dem som själva registrerar i projektmodulen
 • Ändrad dag för sändning till betalningsbevakning
 • Läs om nyheter i Baltzar
2009-06-26 09:09
2009-06-23 09:08
 • Årlig inventering av anläggningar och inventarier senast fredagen den 18:e september 2009
2009-06-22 09:07
 • Backning av resultatbokföring av anslagsfinansierade projekt
2009-06-04 09:06
 • Kort och kvitton
 • Inga EU-betalningar v 26
 • Momsregler för köpt tjänst för grundutbildning
 • Uppdaterad blankett för utbetalningar via Baltzar
 • Personalförändringar på ekonomienheten
2009-04-29 09:05
 • Information kring månadsavstämningar och månadsvis intäktsavräkning
2009-04-20 09:04
 • Tidsschema för delårsbokslut 2009-06-30
2009-04-16 09:03
 • Resultatbokföring av anslagsfinansierade projekt
 • Ingående balanser
2009-03-12 09:02
 • Ingående balanser
 • Nya konton i kontoplanen
 • Förtydligande  kontoklass 67*
 • Uppdaterad blankett för inköp över 4 basbelopp
 • Glöm inte att vända periodiseringar gjorda i bokslutet 2008
2009-03-03 09:01
 • Information om månadsavstämningar, se även hemsidan, Blanketter, punkt 8
 • Månadsvis intäktsavräkning
 • Personalförändringar på ekonomienheten

 

Till toppen av Ekonomimeddelanden 2009

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2008

Ekonomimeddelanden publicerade år 2008

 

2008-12-18 08:15
 • Projekt som delas mellan institutioner
 • Ändring av OH% på SLF, SSH samt SLUT kontrakt
 • Triggrar för 2009
 • Uppdatering av slutattestanter
 • Ny rutin för upplägg av kundnummer
 • Månadsavstämning
 • Utbetalning via Baltzar inom Sverige
2008-12-02 08:14
 • Regler för avdragsgill respektive icke avdragsgill representation
 • Höjda beloppsgränser för extern och intern representation
 • Inga försäljningsordrar för skrivas för belopp mindre än 250 kr
2008-11-18 08:13
 • Detaljerad tidplan för årsbokslut 2008
2008-10-30 08:12
 • Ny blankett för utbetalning via Baltzar, utlandsbetalning
 • Ny mailadress till redovisningsfunktionen
 • Nya konton i kontoplanen
 • Ny blankett för registrering av uttag av overhead i kontraktsdatabasen
2008-10-24 08:11

Projektöversyn 2008

 • Bakgrund
 • Projektvärdering
 • Dispositionstid
 • Kriterier för när projekt ska resultatföras
 • Rapport för projektöversyn 2008
 • Förslag på arbetsgång för att underlätta arbetet med rapporten
2008-09-17 08:10
 • Referens på fakturor till statliga myndigheter
 •  Inventering
 •  Ny adress till kontraktsgruppen
 •  Projektöversyn
 •  Underlag som ska skannas på ekonomienheten
 •  Uppdaterad "Vem gör vad" lista
2008-06-16 08:09
 • Delårsbokslutet
 • Periodiseringar
 • Ändrad tidplan för bokslutskommentarer
 • Fakturor från företag utan F-skattesedel
 • Reseförskott
2008-06-10 08:08
 • OBSERVERA ändrad tidpunkt för inomstatlig fakturering
 • Semesterlönekostnader
 • OH på SLF kontrakt
 • Moms vid förmedling av bidrag
2008-06-09 08:07
 • Årlig inventering av anläggningar och inventarier senast den 12 september
 • Påminnelse om vikarier för slutattestanter
2008-04-21 08:06
 • Underlag för bidrag
 • Oseriösa företag
 • Företag utan F-skattesedel
 • Ingående balanser
 • Uppföljning av institutioner som gått in i PRIS
2008-04-17 08:05
 • Tidsschema för delårsbokslut 2008-06-30
2008-03-27 08:04
 • Rutiner för kvartalsavstämning
2008-03-04 08:03
 • Avskrivningar för jan-mars
 • Förtydligande ang grundutbildning i Agresso
 • Personalförändringar
 • Informera om nya kostnadsställen
 • Delårsbokslut
2008-02-20 08:02
 • Ansökan om återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt
 • Triggrar bokförs senast den 10:e mars
 • OH-upplyft på projekt för PRIS-institutioner
 • Justerat lönekostnadspåslag för anställda som fyllt 18 men inte 25 år
 • Fakturaadress till SLU, bilaga brev-lev.doc
 • Grundutbildning i Agresso
2008-01-30 08:01

 

Till toppen av Ekonomimeddelanden 2008

Till toppen av sidan

Ekonomimeddelanden 2007

Ekonomimeddelanden publicerade år 2007

 


2008-01-16

07:17
 • På grund av att Baltzar inte fungerat optimalt har vi reviderat tidplanen för bokslutet.
  Tidpunkterna från och  med den 15 januari och framåt är ändrade. Se bifogad tidplan.

2007-12-27

07:16
 • Bokslutet: periodisering av externfinansierade bidrag och uppdrag
 • Bokslutet: Avstämning av projekt 50000, 75000 för PRIS-institutioner
 • Excellensbidrag
 • Höjd beloppsgräns för anläggningstillgångar till 20 tkr
 • Information från Riksbankens Jubileumsfond angående ersättning för OH-kostnader
 • Hantering av EG-moms på leverantörsfakturor
 • Regler för moms inom byggsektorn
 • Nytt beslut om LKP 2008
 • Ändrade lönekonton från 2008
 • Personalförändringar vid ekonomienheten

2007-11-30

07:15
 • Tidschema för årsbokslutet 2007

2007-11-12

07:14

Hela meddelandet gäller den rapport som alla institutioner/motsv
ska skickas in till ekonomienheten

 • Rapport för projektöversyn 2007
 • Förslag till arbetsgång
 • Brev till prefekter
 • Information till ea-ansvariga

2007-10-05

07:13

2007-09-28

07:12
 • Kvartalsavstämning - kvartal 3 år 2007

2007-08-30

07:11
 • Moms vid förmedling av bidrag
 • Uppmaning till institutioner som gick in i PRIS vid halvåret!

2007-06-29

07:10
 • Dagar utan sändning av betalningsfiler till bank
 • Ny plan för Projektfältet - dim 2
 • Resultatet av EA-värderingen 2006
 • Information om REB om NOVA och SLU:s interna påslag
 • Länk till  Projektfältet - dim 2

2007-06-12

07:09
 • Årlig inventering av anläggningar och inventarier
  senast 11 september 2007
 • Minnesanteckningar från Riksrevisionen
 • Påminnelse om vikarier för slutattestanter
 • Bluffakturornas tid är nu
 • Lediga tjänster på ekonomienheten

2007-05-30

07:08
 • Rutiner vid flytt av kontrakt och projektsaldo
 • Rättelse av bokföring efter övergång till PRIS
 • Avslut av gamla kostnadsställen
 • Alla uppdragskontrakt ska registreras i 4-serien alt.74-serien

2007-05-23

07:07
 • Tidschema för delårsbokslutet 2007-06-30

2007-05-08

07:06
 • Basåret ändras till 2005 för bidragsperiodiseringar
 • Dispositionstid för kontraktsmedel
 • Registrering av OH-bas och OH-% för nya kontrakt
 • Personalförändringar

2007-04-04

07:05

2007-03-20

07:04
 • Rutiner för kvartalsavstämning
 • Verksamhetskod för avskrivningar med fel kontering
 • Konton som ingår i universitetspåslaget
 • Doktorandstipendier
 • Personalförändringar
2007-03-14 07:03
 • För institutioner som är med i PRIS:
 • Fördelning och finansiering av indirekta kostnader (OH-påslag)
 • Standardavtal med finansiärer för uttag av overhead
 • Bilaga: blankett OH på kontrakt Finns under
  Blanketter - 5. OH-uttag från projekt
2007-03-05 07:02
 • Triggrar bokförs senast den 12 mars
 • Arbetet med nya projektredovisningen, PRIS
2007-02-06 07:01
 • Inga lönetriggrar i januari
 • Avskrivningar av anläggningar
 • Ny kontoplan för 2007
 • Ny projektnummerserie för uppdragsprojekt
 • Ny verksamhetskod för universitetsadministrationen
 • Information om PRIS på hemsidan

Kontoplanen för 2007:
Tillgångar
Skulder
Intäkter
Kostnader

 

Till toppen av sidan