Projektekonom

Senast ändrad: 19 maj 2022

Projektekonomirollen är ett stöd till forskare i frågor som rör enskilda projekt och kontrakt. På denna sida beskrivs rollens arbetsuppgifter, kompetenskrav samt de självstudier en ny projektekonom ska utföra. Rollen är direkt kopplad till registreringsbehörighet i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World) samt rapporteringsbehörighet i det externa systemet Prisma. Det finns även särskilda utbildningar och nätverksträffar riktade till projektekonomer.

Rollen Projektekonom är en av fyra administrativa roller som hör till ämnesområdet ekonomi.

Rollbeskrivning

Projektekonomiroll

Projektekonomirollen är ett stöd till forskare i frågor som rör enskilda projekt och kontrakt.

Arbetsuppgifter

 • Stöd vid ansökningar (klassificering bidrag/uppdrag, ansökningsblanketter, projektkalkyler)
 • Stöd vid återredovisning till bidragsgivare
 • Vid behov hantera återbetalning till bidragsgivaren
 • Stöd vid projektuppföljning
 • Ta fram prognoser av medel i enskilda projekt (hur länge och till vad räcker pengarna)
 • Ta fram underlag för avslut av projekt
 • Ta fram och sammanställa material vid projektrevisioner (exempelvis SIDA- och EU-projekt)
 • Kontakta ekonomiavdelningen för registrering av projektkod/projekt/kontrakt enligt gällande regler
 • Kontakta ekonomiavdelningen för fakturering och rekvirering av externa medel

Kompetenskrav

 • Grundläggande ekonomikunskaper (motsvarande minst gymnasienivå)
 • Kunskaper i engelska
 • Kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och kalkyleringsmodell
 • Kunskaper i projektredovisning och projektkalkylering
 • Kunskaper i rapportuttag i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World)

Rollen ger registreringsbehörighet i UBW

Rollen är direkt kopplad till registreringsbehörighet i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Det räcker alltså att bli tilldelad rollen för att också få den utökade behörigheten. 

Krav för att få använda systemet

Det är obligatoriskt att gå igenom vissa e-guider och kapitel i ekonomihandboken innan du som projektekonom får använda systemet. Se avsnitt Självstudier nedan för specifikation av e-guider och kapitel.

Krav för permanent behörighet

När du först tilldelas rollen får du tillfällig behörighet i UBW.

För att behörigheten ska bli permanent är det obligatoriskt att gå en utbildning för nya övergripande ekonomer, projektekonomer och beslutsstöd. Klicka på länken för mer information:

 Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

 

Arbete i det externa systemet Prisma

Prisma är Fortes, Formas och Vetenskapsrådets (VR) gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem.

Som projektekonom ska du använda systemet för att registrera ekonomiska rapporter för institutionens bidrag från Forte, Formas och VR. Efter registrering måste rapporten godkännas i Prisma av projektledaren, godkännandet innebär att rapporten skickas till finansiären.

Beroende på institutionens interna rutiner kan du även behöva hjälpa forskare att registrera bidragsansökningar i Prisma, t.ex. att registrera ansökningsbudgeten.

På sidan Prisma hittar du mer information samt instruktioner om hur du gör för att få behörighet i systemet.

 

Utbildning

Följande utbildningar finns för projektekonomer:

  Klicka på respektive utbildning för mer information.

 

Självstudier

Som ny projektekonom är det obligatoriskt att gå igenom:

 

Nätverksträffar

Enheten Grants Office arrangerar nätverksträffar som handlar om ekonomi i EU-ansökningar och EU-projekt. Läs mer på sidan EU-ekonominätverk.