Donationer

Senast ändrad: 28 juli 2020

SLU tar ibland emot donationer från givare. Större donationer innebär ofta att givaren bildar en stiftelse som förvaltas av SLU. I stiftelseurkunden anges bl.a. krav på varaktighet och vad avkastningen ska användas till.

SLU förvaltar idag ett 90-tal stiftelser där avkastningen delas ut till olika ändamål med anknytning till SLU:s verksamhet.

Riktlinjer för mottagande av donationer finns i dokumentet Riktlinjer för mottagande av donationer vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se