Donationer

Senast ändrad: 21 augusti 2019

Större donationer innebär ofta att givaren bildar en stiftelse som förvaltas av SLU. I stiftelseurkunden anges bl.a. krav på varaktighet och vad avkastningen ska användas till. SLU förvaltar idag ett 90-tal stiftelser där avkastningen delas ut till olika ändamål med anknytning till SLU:s verksamhet.

Riktlinjer för mottagande av donationer finns i dokumentet Riktlinjer för mottagande av donationer vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se