Hantering av leverantörsfakturor

Senast ändrad: 19 maj 2022

SLU har elektronisk fakturahantering (EFH) av leverantörsfakturorna. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer in elektroniskt i ett system och att dessa sedan ska hanteras i systemet. SLU använder sig av Proceedo som EFH-system.

Enligt lag ska alla inköp inom offentlig sektor faktureras med e-faktura. Leverantörer till SLU ska därmed fakturera SLU:s inköp med e-faktura.

Du kan läsa mer om hur SLU tar emot fakturor på sidan Skicka och ta emot fakturor.

 

Fakturahanteringssystemet

Från och med 2018-04-11 hanteras alla leverantörsfakturor i systemet Proceedo. Läs mer på sidan Fakturahantering i Proceedo.

SLU:s gamla fakturasystem PaletteArena finns kvar som en arkivlicens för att vi ska kunna återsöka fakturor inkomna innan övergången. Läs mer på sidan Gamla fakturor i PaletteArena.

 

Betalning av fakturor

Efter att fakturan attesterats går informationen över till ekonomisystemet UBW. Därifrån skickas betalningarna till banken för betalningsbevakning. Läs mer på sidan Dagar för sändning av betalningar och kundfakturor.

Relaterade sidor: