Hantering av leverantörsfakturor

Senast ändrad: 05 december 2018

SLU har elektronisk fakturahantering

SLU har elektronisk fakturahantering av leverantörsfakturorna. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer in elektroniskt i ett system och att dessa sedan ska hanteras i systemet.

Fakturorna kan komma in i systemet på tre sätt. Antingen genom att leverantören:

  • skickar elektroniska fakturor enligt formatet PEPPOL BIS eller Svefaktura 1.0, eller

  • sänder e-post till oss med fakturan som pdf- eller tiff-bilaga, eller

  • genom att leverantören skickar pappersfakturor som skannas vid vår fakturamottagning.  

Du kan läsa mer om hur SLU tar emot fakturor på sidan Skicka och ta emot fakturor.

 

Fakturahanteringssystemet

Från och med 2018-04-11 hanteras alla leverantörsfakturor i systemet Proceedo. Läs mer på sidan Fakturahantering i Proceedo.

SLU:s gamla fakturasystem PaletteArena finns kvar som en arkivlicens för att vi ska kunna återsöka fakturor inkomna innan övergången. Läs mer på sidan Gamla fakturor i PaletteArena.

Betalning av fakturor

Efter att fakturan attesterats går informationen över till ekonomisystemet Agresso. Därifrån skickas betalningarna till banken för betalningsbevakning. Läs mer på sidan Dagar för sändning av betalningar och kundfakturor.

 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se