Doktorandstegen

Senast ändrad: 16 september 2022

Lönestege för doktorander

Nivå

Villkor

Lön (vid heltidsanställning)* samt nivåpåslag**

A

Ingångslön, lägsta

28 700 kr

B

Uppnått ett års nettostudietid

+ 500 kr           (29 200 kr)

C

Genomför halvtidsseminarium/

Avlagt licentiatexamen

 

+ 1 500 kr         (30 700 kr)

D

Uppnått tre års nettostudietid

+ 1 500 kr          (32 200 kr)

E

Avlagd doktorsexamen

+ 1 500 kr           (33 700 kr)

 

*Justerad från och med 2021-10-01 enligt lokalt kollektivavtal om löner för doktorander m fl vid SLU (SLU ID: SLU.ua.2021.2.5.2-1857)

**Då SLU:s möjligheter att rekrytera doktorander ska vara vägledande vid bestämmande av ingångslön kan högre ingångslön avtalas. Dessa doktorander ska erhålla de nivåpåslag som avtalats.

 

Om du har några frågor kontakta i första hand din HR-specialist.  

Bilaga 1 till Lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönestege för doktorander m fl vid SLU


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU