Avgiftsbelagd verksamhet

Senast ändrad: 26 januari 2017 - slu.se

Till avgiftsbelagd verksamhet räknas tjänster och produkter som, mot avgift, tillhandahålls uppdragsgivare utanför universitetet, dvs. såväl andra myndigheter som privata avnämare.