Låsta interna sidor

Senast ändrad: 18 januari 2024

Några enheter (institutioner och motsvarande) har lagt upp låsta sidor i Episerver eller arbetsplatser i Sharepoint med intern information för enheten, som bara kan läsas av de egna medarbetarna.

Fakta:

De låsta sidorna är tänkta att underlätta kommunikationen inom en enhet, och ska bara innehålla information som är specifik för just den enheten.