Facket

Senast ändrad: 24 maj 2024

Vid SLU finns det tre arbetstagarorganisationer.

SACO-S föreningen vid SLU

www.saco.se/SLU, mejl: saco@slu.se

Ordförande: Maja Reizenstein 
1:e vice ordförande: Peder Axensten
2:e vice ordförande: Vakant

Uppgift om kontaktpersoner på olika orter finns här: www.saco.se/slu-kontakt.

Statstjänstemannaförbundet, ST avd 221 (ett TCO-förbund)

www.st.slu.se

Avdelning 221, Jordbruksforskning
Ordförande: Lotta Olsson

Sektion 01: SLU Ultuna
Ordförande: Lotta Olsson

Sektion 02: SLU Alnarp
Kontaktperson: Anne Larsen

Sektion 03: Umeå, Röbäcksdalen
Ordförande: Lotta Olsson

Sektion 10: SLU Skara
Ordförande: Anne Larsen

SEKO, Facket för service och kommunikation, sektion 704, klubb 403

www.seko.se

SEKO

Ordförande: Peter Wickman 018-671057
Vice ordförande: Gunilla Helmersson

Maila oss för uppgift om kontaktpersoner på olika orter.
Mailadress: Seko@slu.se


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen