Medarbetarwebben

IT

IT-frågorna hanteras dels av IT-avdelningen vid SLU samt av institutionerna själva genom egna IT-samordnare.

IT-avdelningen vid SLU har till uppgift att tillhandahålla den service och det stöd i IT-frågor som studenter och anställda behöver för att kunna utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt.

Publicerad: 17 oktober 2016 - Sidansvarig: anders.burmeister@slu.se