Fillagring

Senast ändrad: 21 mars 2024

Centraliserad fillagring innebär att informationen som lagras skyddas mot förlust av data och att tillgängligheten för användarna säkras.

Lagring

SLU:s centrala lagring sköts av IT-avdelningen och används för olika lagringstjänster inklusive hemkataloger och delade mappar - Common och Restricted. Här kan digitalt arbetsmaterial som t.ex. dokument, foton, filmer och andra filer sparas. Det är en snabb centraliserad fillagring med hög tillgänglighet och säkerhet. Tjänsten skyddar mot förlust av data genom att alla filer i systemet kontinuerligt kopieras över till ett annat lagringssystem placerad i ett annat serverrum.

Central fillagring (Hemkatalogen, Common och Restricted) beställs från IT-Support. Kostnaden debiteras enligt IT-avdelningens prislista (länk till prislista)

Hemkatalog

Hemkatalogen är en personlig fillagring där du sparar ditt eget arbetsmaterial. Eftersom bara du har tillgång till din Hemkatalog kan du använda den för att lagra alla typer av filer, även de med konfidentiellt innehåll. Normalt hittar du lagringsytan under Mina dokument i utforskaren om du använder Windows. Använder du MacOS lägger du själv till den i Finder.

Common

Den gemensamma lagringsplatsen Common används av en institution eller avdelning för att anställda och verksamma ska spara och dela gemensamt arbetsmaterial. Här har alla som har tillgång till mappen möjlighet att läsa, spara, redigera och radera filer. Eftersom material som lagras i Common kan läsas, ändras och raderas av många är tjänsten inte lämplig för känsliga personuppgifter, konfidentiellt eller särskilt skyddsvärt material.

Du hittar Common under Favoriter i Utforskaren om du använder Windows. Använder du MacOS lägger du själv till den i Finder.

Restricted

Den delade lagringplatsen Restricted kan användas när ett begränsat antal personer ska dela dokument och filer. Här kan endast de som har behörighet läsa, spara, redigera och radera filer. Den är lämpligt för en mindre arbetsgrupp, projekt eller andra samarbetsgrupper där endast gruppmedlemmarna ska ha behörighet till mappen.

De som har tillgång till en Restricted mapp hittar den som en länk under Favoriter i Utforskaren. Den som använder MacOS lägger själv till den i Finder.

Onedrive

OneDrive är en molntjänst från Microsofts som ingår i Office365/Teams. Du kan lagra upp till 1 TB där och komma åt ditt material från dator, webbläsare och smarta telefoner. Du kan också ge tillgång till andra, både inom och utanför SLU. Ditt OneDrive-konto är kopplat till dig så det som lagras där kommer bara att vara tillgängligt så länge ditt användarkonto på SLU är aktivt.
Värt att notera är att molntjänster, som OneDrive, inte får användas för lagring eller bearbetning av känsliga personuppgifter, konfidentiellt eller särskilt skyddsvärt material.

Mer information om hur man kommer igång med Office365/Teams.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se