Fillagring

Senast ändrad: 11 februari 2022

Centraliserad fillagring innebär att informationen som lagras skyddas mot förlust av data och att tillgängligheten för användarna säkras.

I tjänsten ingår säkring mot förlust av information genom en kopia på alla filer finns i systemet samt att orginalfiler och kopior kopieras över till en annan server placerad i ett annat serverrum.

Målgrupp

Denna tjänst riktar sig till kunder som vill lagra sina användares personliga eller gemensamma data på ett sätt som ger hög säkerhet mot förlust, hög tillgänglighet och säker tillgång till informationen till ett rimligt pris.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten får du genom att kontakta IT-avdelningen.