Gästkonton vid SLU

Senast ändrad: 11 februari 2022

Personer som besöker SLU tillfälligt kan få gästkonton till SLU:s datorer och trådlösa nätverk.

Gästkonto för WiFi

Gästkonto för wifi

Om en besökare har med sig egen dator och behöver komma åt internet kan personen få ett tillfälligt gästkonto för SLU:s trådlösa nätverk.

Utlämning av gästkonto för wifi

Besökaren behöver hämta ut kontot personligen och uppvisa ID-handling vid i första hand SLU:s Servicecenter, men man kan även kontakta support@slu.se.

Observera att kontot för wifi är avsett för besökare som vistas på SLU upp till en vecka. Om du har gäster som kommer att arbeta på SLU under längre tid ska du vända dig till katalogansvarig för Idis på din institution eller avdelning som kan skapa ett konto på längre sikt.

Gästkonto till datorer

Gästkonto för SLU:s datorer

Alla anställda vid SLU kan åt en besökare beställa ett gästkonto för inloggning på SLU:s datorer i lokaler avsedda för undervisning. Du blir då ansvarig person för kontot. Genom att få tillgång till SLU:s datorer får besökaren tillgång till internet samt SLU:s standardprogram och kan därmed visa egna presentationer.

Beställning av gästkontot

Beställningen kan inte göras via mejl utan görs på följande sätt:

  • Du gör en beställning av gästkontot till katalogansvarig i Idis. Det finns flera katalogansvariga för Idis på SLU:s samtliga institutioner och avdelningar.

Vid beställningen behöver du eller din besökare uppge:

  • Besökarens personnummer
  • Besökarens för- och efternamn
  • Ansvarig person av kontot
  • Syfte med gästkontot
  • När kontot ska aktiveras
  • Hur länge kontot ska vara aktivt, 1-7 dagar.
Utlämning av gästkontot

Den som lämnar ut kontot ansvarar för att besökaren legitimerar sig samt tar del av den juridiska information som medföljer inloggningsuppgifterna.

Utlämning av gästkontot kan göras av:

  • IT-stöd
  • Katalogansvarig 
  • Du som är ansvarig person av kontot. När kontot har skapats skickas ett mejl till dig med inloggningsuppgifter. Om du inte känner till personen som har fått gästkontot, vänligen mejla support@slu.se.
 

Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00