Beställning av programvaror i studentdatasalar

Senast ändrad: 19 maj 2021

Användning av datorer i studentdatorsalar är en integrerad del av många kurser. Lärare vet oftast under kursplanering vad man har för behov av datorer och datorprogram och när de ska användas.

Planera in programbeställningen

Rutiner för programbeställningar går ut på att integrera det med övriga delar av kursplaneringen och höja kvaliteten på programinstallationerna. Därför vill vi att samtliga program som skall finnas i datorsalarna under terminen beställs i samband med övrig kurs- och lokalplanering.

Nya datorer ställer nya krav

Samtliga datorer i studentdatorsalarna använder Windows 10 (64-bitars version).  För att kunna installeras på studentdatorerna måste program uppfylla följande krav:

 • Att det är kompatibelt med Windows 10, 64-bitars operativsystem.
 • Att det är kompatibelt med en Windows-nätverksmiljö där studenter använder olika datorer från gång till gång.
 • Att det inte kräver att användaren har administratörsbehörighet.

Det innebär att de program som ska användas i studentmiljön inte kan vara hur gamla som helst. Om du misstänker att ditt program inte uppfyller ovanstående krav, kontakta oss i god tid så att vi kan reda ut om installation är möjligt.  Extrakostnader för program som kräver särskild anpassning eller manuell installation debiteras institutionen.  

Så här beställer du:

Du lägger din via formuläret ”Request Software Installation in a Classroom” som du hittar under kategorin "Service Request" på https://supportit.slu.se/.  V.g. och inkludera följande information i beställningen:

 • Namn och versionsnummer av programmet. (Obs! Endast officiella releaser, ej beta eller trialversioner)
 • Namn på kursen som ska använda programmet.
 • Namn på läraren som ska använda programmet (om det inte är du själv).
 • Var finns installationsmedia?
 • Var finns installationsanvisningar?
 • Uppgifter om licenser (t.ex. typ av licens, antal licenser, utgångsdatum)

OBS! Beställaren är ansvarig för beställning av licenser och licenskostnaderna, om inte SLU redan har site-licens eller motsvarande.

 • Vem kan man kontakta med ev. tekniska frågor om programmet?
 • Vem testar och godkänner paketerade program innan installation i datasalar?
 • I vilka datorsalar ska programmet finnas?
 • När ska programmet finnas i datorsalarna (från … till)?
Sidansvarig: it-stod@slu.se