Beställning av programvaror i studentdatasalar

Senast ändrad: 11 april 2022

Användning av datorer i studentdatorsalar är en integrerad del av många kurser. Behov av datorer och datorprogram och när de ska användas är en del av kursplanering.

Planera in programbeställningen

Rutiner för programbeställningar går ut på att integrera det med övriga delar av kursplaneringen och höja kvaliteten på programinstallationerna. Därför vill vi att samtliga program som skall finnas i datorsalarna under terminen beställs i samband med övrig kurs- och lokalplanering.  

Viktigt datum

 • 15/5: Deadline för beställning till läsperioder 1 & 2.
 • 15/11: Deadline för beställning till läsperioder 3 & 4.

Krav på programvara som beställs

För att kunna installeras på studentdatorerna måste program uppfylla följande krav:

 • Det är kompatibelt med Windows 10 (ver. 21h2), 64-bitars operativsystem.
 • Det är kompatibelt med en Windows-nätverksmiljö där studenter använder olika datorer från gång till gång.
 • Det inte kräver att användaren har administratörsbehörighet.

Det innebär att de program som ska användas i studentmiljön inte kan vara hur gamla som helst. Om du misstänker att ditt program inte uppfyller ovanstående krav, kontakta oss i god tid så att vi kan reda ut om installation är möjligt.  Extrakostnader för program som kräver särskild anpassning eller manuell installation debiteras institutionen.  

Vad finns redan intallerad på datorerna?

Kolla först att programvaran som du tänkte beställa är inte redan installerat. Här finns en länk till en lista av program redan installerade på studentdatorerna:

Programvara i publika datormiljön

Så här beställer du:

Om inte ditt program finns redan installerat kan du beställa via formuläret ”Beställ programvara i publika miljön”. Följande information behövs för en beställning:

 • Namn och versionsnummer av programmet. (Obs! Endast officiella releaser, ej beta eller trialversioner)
 • Namn på kursen som ska använda programmet.
 • Namn på läraren som ska använda programmet (om det inte är du själv).
 • Var finns installationsmedia?
 • Uppgifter om licenser (t.ex. typ av licens, antal licenser, utgångsdatum)

OBS! Beställaren är ansvarig för beställning av licenser och licenskostnaderna, om inte SLU redan har site-licens eller motsvarande.

 • Vem kan man kontakta med ev. tekniska frågor om programmet?
 • Vem testar och godkänner paketerade program innan installation i datasalar?
 • I vilka datorsalar ska programmet finnas?
 • När ska programmet finnas i datorsalarna (från … till)?

Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se