Medarbetarwebben

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur är ett av fem fokusområden i SLU:s strategi 2017-2020. SLU:s forskare ska ha god tillgång till den forskningsinfrastruktur som behövs för nydanande forskning och samutnyttjandet av forskningsinfrastruktur ska öka.

Publicerad: 22 mars 2018 - Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se