Forskningsinfrastruktur vid SLU

Senast ändrad: 06 mars 2018
SLU_120402_7991_jsg.jpg

Forskningsinfrastruktur är ett av fem fokusområden i SLU:s strategi 2017-2020. SLU:s forskare ska ha god tillgång till den forskningsinfrastruktur som behövs för nydanande forskning och samutnyttjandet av forskningsinfrastruktur ska öka.

Den infrastruktur som behövs för att ligga i framkant av den vetenskapliga utvecklingen blir allt dyrare och mer tekniskt avancerad, samtidigt som möjligheterna till extern finansiering har minskat. En ökad samordning av resurser, såväl inom SLU som nationellt – och i vissa fall internationellt – är därför nödvändig.

I SLU:s riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur tydliggörs vilka principer som ska styra prioritering, finansiering och ansvarsfördelning för forskningsinfrastruktur vid SLU.

På SLU:s externa webb finns en sammanställning över forskningsinfrastruktur tillgänglig vid SLU.

Sedan 2015 har SLU en central fond för stöd till etablering och utveckling av viss infrastruktur (s.k. infrastrukturstöd). En länk till den årliga utlysningen och listor över de forskningsinfrastrukturer som beviljats medel ur den centrala fonden finns längst ner på sidan.

Här hittar du en förteckning över de nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som har stöd från Vetenskapsrådet och som är brett tillgängliga.  


Kontaktinformation

Sofia Wretblad, handläggare för forskningsinfrastruktur
Planeringsavdelningen

Sofia.Wretblad@slu.se

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se