Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av bidrag

Här hittar du länkar till externa och interna utlysningar av medel att söka för forskning och fortlöpande miljöanalys. De externa bidragen listas av Grants Office, och de interna kommer framför allt från framtidsplattformarna.

Aktuella interna utlysningar

Aktuella externa utlysningar

 • Ansökan senast: 09 juni 2023 Externfinansiering Övrigt - Internationella finansiärer Forsknings- och innovationsbidrag Q2 Apr-Jun

  Förbättrad havs- och kustmiljö

  Nordisk Arbejdsgruppe for Hav og Kyst (NHK) stödjer arbetet med att ta fram underlag för gemensam...
 • Ansökan senast: 09 juni 2023 Externfinansiering Övrigt - EU-finansiärer Q2 Apr-Jun

  Interregional cooperation projects

  Interreg Europe is an interregional cooperation programme, co-funded by the European Union. The...
 • Ansökan senast: 12 juni 2023 Externfinansiering Övrigt - Stiftelser Forsknings- och innovationsbidrag Q2 Apr-Jun För postdocs / forskare tidigt i karriären

  Initiation Grants for Internationalisation

  Syftet med STINTs verksamhet är att stärka svenska universitets och högskolors konkurrenskraft...
 • Ansökan senast: 13 juni 2023 Externfinansiering Stiftelsen Lantbruksforskning Forsknings- och innovationsbidrag Q2 Apr-Jun

  Stiftelsen Lantbruksforsknings Öppna Utlysning 2023 - Livsmedel och Klimat & miljö

  Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom...
Publicerad: 03 mars 2023 - Sidansvarig: plan-webb@slu.se
Loading…