För dig som är kommunikatör

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Nu hittar du såväl grundläggande verktyg med mallar och färdigt material som fördjupad information om kommunikationsarbetet vid SLU under ingången Kommunikation och marknadsföring.

Under fliken För kommunikatörer finns riktad information till dig som arbetar som kommunikatör vid SLU. 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen