Medarbetarwebben

Kommunikatör

Hej, vi på kommunikationsavdelningen bygger här upp en ny struktur med en egen målgruppsingång specifikt för dig som är kommunikatör vid SLU. 

Sidor för medarbetare som behöver mer grundläggande info om kommunikation vid SLU finns under Stöd&Service/Kommunikation och marknadsföring. 

SLUordbild750x450.png

Vårt varumärke

Grunden för all vår kommunikation är vårt varumärke. Här hittar du information om grunden i vårt varumärke, om varumärkesprojektet med mera.

Korsväg-20180902_191718-750.jpg

Kommunikationskanaler

Här hittar du en översikt över de kanaler som vi på SLU kan använda för att kommunicera internt och externt. Här finns också råd för kontakter med press och media.