Edusign

Senast ändrad: 21 februari 2024

Edusign används för e-signering och e-underskrift för att godkänna dokument digitalt, med eller utan e-underskrift.

Information angående uppladdning och signering av filer i eduSign

Information om problemet som uppstår när du försöker ladda upp och signera filer i eduSign och får ett felmeddelande som lyder "edusign.sunet.se kan inte öppna den här mappen eftersom den innehåller systemfiler".

Orsaken till detta felmeddelande ligger utanför vår kontroll och beror på en förändring i webbläsaren och det API som styr vilka filer som kan öppnas och varifrån på din dator de kan öppnas. Detta påverkar användare som försöker ladda upp filer från \\storage och sin egen hemkatalog.

Detta problem uppstår för närvarande i webbläsarna Google Chrome och Edge.

För att komma runt detta problem finns det två alternativ

  1. Använd Dra och släpp-funktionen: Istället för att klicka för att välja filer, försök att dra och släpp filen direkt in i uppladdningsrutan.
  2. Spara filerna lokalt först: En annan lösning är att först spara filerna i en lokal mapp på din dator (till exempel c:\temp) och sedan ladda upp dem från den mappen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan orsaka och tackar för din förståelse och samarbete medan vi för en diskussion hur problematiken eventuell kan hanteras och lösas annorlunda. Om du behöver ytterligare hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta supporten.


Kontaktinformation

registrator@slu.se kan svara på frågor om registrering av signerade dokument i Public 360 och hur dessa ska valideras

bereda@slu.se kan svara på frågor om eduSign ur ett användarperspektiv och när signaturer bör användas, liksom bistå med snabbguider för användare

support@slu.se kan svara på frågor om tekniska problem med inloggning i eduSign. Om felet inte ligger hos SLU, eskaleras problemet vidare av supporten till SUNET för teknisk assistans och lösning.