Edusign

Senast ändrad: 02 mars 2023

Edusign används för e-signering och e-underskrift för att godkänna dokument digitalt, med eller utan e-underskrift.


Kontaktinformation

registrator@slu.se kan svara på frågor om registrering av signerade dokument i Public 360 och hur dessa ska valideras

bereda@slu.se kan svara på frågor om eduSign ur ett användarperspektiv och när signaturer bör användas, liksom bistå med snabbguider för användare

support@slu.se kan svara på frågor om tekniska problem med inloggning i eduSign. Om felet inte ligger hos SLU, eskaleras problemet vidare av supporten till SUNET för teknisk assistans och lösning.