Ultunas övriga byggnader och platser

Senast ändrad: 08 november 2022

Enheten lokaler och projekt inom Fastighetsavdelningen, hanterar för Universitetsadministrationens räkning ”Udda lokaler”. Hit räknas Loftet, Syltan, Idrottshallen och Ullbo.

Tillsyn och rondering av dessa lokaler ombesörjs av Service Ull som utöver Ulls hus, även hanterar Undervisningshuset, Biblioteket, Inspektorn och Servicehuset.

På knappen nedan kan du lägga in en felanmälan om något som inte fungerar som det ska i huset, t. ex. gällande belysning, passerkort, städ, gods, åverkan, etc. Du kan också lägga in en anmälan om du behöver hjälp med något rent serviceärende.

Vid behov vidarebefordrar vi på Service Ull ärendet till hyresvärden Akademiska Hus eller till andra centrala funktioner på SLU.

Rektorernas platser

När en rektor slutar sin tjänst på SLU hedras denne med att få en plats uppkallad efter sig på Ultuna. Det är en högst informell namngivning och platsen märks ut med en skylt. Här presenteras SLU:s rektorer kort med deras platser.

Fakta:

OBS!
Akuta fel på byggnaden, t ex vattenläckor, anmäls direkt till hyresvärden Akademiska Hus på telefon 010-557 24 00 (öppen dygnet runt).

Behöver du komma i kontakt med en väktare utanför ordinarie arbetstider - ring 018-67 30 40