Ultunas övriga byggnader och platser

Senast ändrad: 02 maj 2024

Enheten Lokaler och projekt vid avdelningen för infrastruktur hanterar för gemensamma verskamhetsstödets räkning ”udda lokaler”. Hit räknas Loftet, Syltan, Idrottshallen och Ullbo.

Tillsyn och rondering av dessa lokaler ombesörjs av Service Ull som utöver Ulls hus även hanterar Undervisningshuset, Biblioteket och Inspektorn.

På knappen nedan kan du göra en felanmälan om något som inte fungerar som det ska i huset, t.ex. gällande belysning, passerkort, städ, gods eller åverkan. Du kan också göra en anmälan om du behöver hjälp med något rent serviceärende.

Vid behov vidarebefordrar vi på Service Ull ärendet till hyresvärden Akademiska Hus eller till andra centrala funktioner på SLU.

Rektorernas platser

När en rektor slutar sin tjänst på SLU hedras denne med att få en plats uppkallad efter sig på Ultuna. Det är en högst informell namngivning och platsen märks ut med en skylt. Här presenteras SLU:s rektorer kort med deras platser.

Fakta:

OBS!
Akuta fel på byggnaden, t ex vattenläckor, anmäls direkt till hyresvärden Akademiska Hus på telefon 010-557 24 00 (öppen dygnet runt).

Behöver du komma i kontakt med en väktare utanför ordinarie arbetstider - ring 018-67 30 40