Våra arbetstider

Senast ändrad: 26 april 2024
klocka, foto

Det finns tre huvudsakliga arbetstidsavtal vid SLU: kontorsarbetstid, årsarbetstid för lärare och forskare samt listavtalet.

Kontorsarbetstid

För personal som har s.k. kontorsarbetstid, dvs den som normalt har sin arbetstid förlagd enbart till dagtid måndag-fredag, kan också ha möjlighet till flextid, kolla med arbetsplatsen vad som gäller där.

Ladda ner 2024 års flextidsmall för den som har sommar- och vintertid.

Flexmall samma tid hela året 2024

I flexmallarna hittar du vilka dagar som är lediga samt vilka dagar det är arbetstidsförkortning. Du hittar även detta i våra lokala kollektivavtal.

Arbetstidsförkortning vid kontorsarbetstid

 • Trettondagsafton: 4 timmar
 • Skärtorsdag: 2 timmar
 • 30 april: 4 timmar
 • Dag före Alla Helgons dag: 4 timmar
 • Sveriges nationaldag 6 juni, om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag är närmast fredag före ledig dag

Årsarbetstid, för lärare och forskare

För lärare och forskare vid SLU finns ett arbetstidsavtal om årsarbetstid till dessa kategorier. Samma regler gäller för doktorander och amanuenser. Här är en mall som kan användas som stöd vid årsplanering av årsarbetstiden. 

Listavtalet

För personal som har ordinarie arbetstid även på kvällar och helger har vi det så kallade listavtalet. Det gäller främst personal som arbetar med djurskötsel och djurvård eller med fältarbete inom lantbruksområdet.

Lokala kollektivavtal angående arbetstid

Du hittar alla lokala kollektivavtal angående arbetstid på sidan Lokala kollektivavtal.

Mertid

Deltidstjänstgörande som beordras att arbeta på tid som ligger mellan deltiden och den ordinarie arbetstiden för motsvarande heltidstjänst får mertidstillägg som motsvarar 1/142 av hel månadslön per timme eller kompensationsledighet under lika lång tid som den fullgjorda mertiden.

Mertid får inte överstiga 175 timmar per kalenderår.

Övertid

Övertid ska vara beordrad eller godkänd i efterhand och ersätts med övertidstillägg eller kompensationsledighet.

Kompensationsledighet:

 • Enkel övertid 1,5 ggr så lång tid om övertidstjänstgöringen
 • Kvalificerad övertid 2 ggr så lång tid som övertidstjänstgöringen.  

Övertidstillägg:

Enkel övertid:                      den individuella lönen per månad
                                                                         94

Kvalificerad övertid:           den individuella lönen per månad
                                                                          72

Med enkel övertid anses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid.

Med kvalificerad övertid anses övertidsarbete:

 • mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag
 • mellan klockan 19.00 på dag före trettondedag jul, första Maj eller Kristi himmelsfärds dag och klockan 07.00 närmast följande vardag
 • mellan klockan 19.00 på skärtorsdagen och klockan 07.00 på dagen efter Annandag Påsk
 • mellan klockan 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen samt
  i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00. 

Övertidstillägg betalas inte för kortare tid än 14 min i följd.  

Övertid som ersätts med övertidstillägg får uppgå till högst 150 timmar per kalenderår. Sammanlagd mertid och övertid får uppgå till högst 200 timmar under ett kalenderår.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen