Om medarbetarwebben

Senast ändrad: 17 augusti 2021

Medarbetarwebben är till för dig som är anställd vid SLU, och ska vara ett stöd i ditt arbete.

På medarbetarwebben (MW) kan du hitta till olika funktioner och system, och till information som du kan behöva som anställd.

Lägg gärna in MW:s förstasida som startsida för din webbläsare, så kan du enkelt ta del av de interna nyheterna som ligger på där! Som anställd vid SLU behöver du hålla dig uppdaterad om nyheterna som publiceras där. 

Medarbetarwebbens startsida

På startsidan visas interna nyheter, som du regelbundet bör ta del av för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom universitetet. Där finns också en kalender som beskriver kommande händelser av internt intresse, och s.k. puffar för mer långvariga eller strategiskt viktiga händelser.

Startsidan har också ingången Verktyg & system, som samlar de viktigaste och mest använda systemen. 

Du behöver vara inloggad på MW för att få tillgång till systemen. Knappen för att logga in hittar du på startsidan:

När du väljer något av systemen kommer du inte alltid direkt in i systemet, utan först på en mellansida, en s.k. verktygssida. En av verktygssidans funktioner är att ge en generell autentisering av dig som besökare, för att minimera antalet gånger du behöver ange din inloggning. Se mer under Praktiska tips. På verktygssidan får du också kontaktuppgifter och länkar till mer beskrivningar och info om systemet/verktyget.

Under ingången Support finns kontaktuppgifter till de viktigaste, gemensamma supportfunktionerna. Där finns också en länk till driftinformation, där både planerade och akuta åtgärder läggs in av personal på IT-avdelningen.

Under Verktyg & system och Support ligger knappar med genvägar till de mest använda systemen. Dessutom finns en genväg till listan med matställen och lunchmenyer, samt till en sida med telefonnummer och kontaktuppgifter om en akut kris skulle uppstå.

sidfoten finns en samling länkar till utvalda sidor som många besöker, som ger alternativa sätt att hitta till sidorna. Där finns också uppgifter om SLU:s organisationsnummer, fakturaadress, om webbplatser och krisinfo.

MW:s huvudingångar

Min anställning 

Under Min anställning finns information som riktar sig till alla som arbetar på SLU, är nyanställda eller söker arbete här. Det kan vara kortfattad info om lön, arbetstid, sjukanmälan, kompetensutveckling, tjänsteresor, fack osv. Mer ingående info finns också att ta del av, under Stöd & service/HR-frågor.

Undersidorna visas upp i megamenyn som fälls ut när du klickar på ingången i den horisontella menyraden.

Stöd & service 

Under Stöd & service finns merparten av MW:s webbsidor. Klicka fram megamenyn för att få en överblick över innehållet. Här finns det administrativa stödet samlat under olika ämnesrubriker. Innehållet är indelat efter ämne, inte efter organisatoriska enheter. 

Organisation & styrning 

Under Organisation & styrning hittar du information om hur universitetet styrs och är organiserat. Här hittar du också länkar till SLU:s olika organisatoriska delar. 

Riktade sidor

Under Riktade sidor samlas information som inte är avsedd för alla anställda, utan är anpassad och riktad till specifika grupper.

Parallellspråkigt, inte tvåspråkigt

SLU är ett parallellspråkigt universitet - vi använder både svenska och engelska i verksamheten. Det innebär ändå inte att allt alltid ska finnas på båda språken!

Läs gärna mer här om vad som ska översättas: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/kommunikation-marknadsforing/text-sprak/oversattning/vad-ska-oversattas/

För MW:s del innebär det att sidor som har all SLU-personal som målgrupp ska finnas på både svenska och engelska. Information om SLU:s administrativa rutiner och processer är som regel inte riktad till alla anställda, och behöver då inte översättas. Men målgrupp och syfte avgör behovet av översättning.

Ett öppet intranät?!

SLU:s interna webb för anställda är inte låst för omvärlden, utan är till allra största del öppen även för externa besökare.

Resonemanget bakom det är att SLU:s verksamhet är offentlig, och att det finns mycket lite på medarbetarwebben som behöver hållas hemligt. Många andra universitet och högskolor gör på samma sätt. Det går självklart att för vissa sidor eller tjänster kräva inloggning för att få tillgång till sidan, t.ex. protokoll från rektors beslutsmöten och andra nämnder och råd, eller vissa sidor om säkerhet. Webbredaktionen@slu.se kan hjälpa till med det. 

SLU har tidigare haft ett låst intranät, och det blev ofta en källa till komplikationer och svårigheter för många anställda, t.ex. med länkningar som inte gick att göra mellan externa och interna sidor, eller att dela med sig av information till kollegor på andra håll.

Om det är så att en institution/motsvarande behöver ha information som är begränsad till en viss grupp så går det fint att lägga upp en sida i Sharepoint, där det går bra att anpassa behörigheten för att ta del av informationen där. Där kan it-stod@slu.se hjälpa till.   

TIPS: Minska antalet inloggningar

Du kan själv minska antalet gånger du måste logga in 

På vissa av våra system/verktyg används en inloggning som ger denna dialogruta: 

Där behöver du låta den inringade rutan ovan vara tom, annars kommer nästa dialogruta upp varje gång du vill använda det verktyget:

Om du ser till att kryssa i Fråga mig inte igen om samtycke, kommer inte frågan att dyka upp igen, och inloggningen blir smidigare i fortsättningen.

TIPS: Hitta dina vanligaste sidor lättare

Du kan skapa genvägar för att snabbt hitta dina vanligaste sidor 

Om du har webbsidor som du ofta besöker, och som du tycker är besvärliga att nå, kan du lägga in dem som flikar i din webbläsare (Chrome, Firefox, Edge, Explorer). Då får du alltid upp dem när du öppnar webbläsaren.

Du kan också lägga in dem som favoriter i webbläsaren, om du tycker att det är enklare.

TIPS: Är uppgifterna om dig i personpresentationen fel?

Det som visas på webben vid t.ex. en personsökning är inte inlagt på en webbsida, utan hämtas från Idis, SLU:s system för identitetshantering. För att rätta till ett fel i personpresentationen, eller lägga in eller byta bild, ska du ta kontakt med den som är katalogansvarig på din enhet.  

Här kan du hitta vem som är katalogansvarig hos dig: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/tjanster/systemutveckling/verktyg-och-system-i-drift/idis/