Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsstöd

Till miljödatastöd kan du vända dig med frågor som rör miljöanalysens datahanteringskedja. (Miljödatastöd är en del av SLU Data Management Support (DMS).) Härutöver har du också tillgång till universitetets stöd som riktar sig till såväl forskning som miljöanalys, se portalsidan forskarstöd.

Målet är öppna data

SLU:s miljömål för fortlöpande miljöanalys är att minst 90 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete senast vid utgången av 2025 tillhandahåller öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för kvalitetsguide för miljödatahantering.

Miljödatastöd har uppdrag att stödja miljöanalysverksamheterna i arbetet att göra miljöanalysdata öppet tillgängliga.

Publicerad: 25 september 2022 - Sidansvarig: fomakansli@slu.se
Loading…