Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsstöd

Till miljödatastöd kan du vända dig med frågor som rör hantering av miljöanalysdata. Miljödatastöd är en del av SLU Data Management Support (DMS) och erbjuder stöd för hela datahanteringsprocessen. GIS-stödets uppdrag är att stödja och stärka användningen av rumsliga data och geografiska informationssystem/-teknik vid SLU. Stödet riktar sig till all verksamhet vid alla orter. Härutöver har du som arbetar med miljöanalys också tillgång till universitetets stöd som riktar sig till såväl forskning som miljöanalys, se portalsidan forskarstöd.

Målet är öppna data

SLU:s miljömål för fortlöpande miljöanalys är att minst 90 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete senast vid utgången av 2025 tillhandahåller öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering.

Miljödatastöd har uppdrag att stödja miljöanalysverksamheterna i arbetet att göra miljöanalysdata öppet tillgängliga.

Publicerad: 22 april 2024 - Sidansvarig: fomakansli@slu.se
Loading…