Lön

Senast ändrad: 06 september 2023

Löneutbetalning

Löneutbetalningarna sker via Swedbank och betalas ut den 25:e i varje månad. Skulle den dagen vara en helgdag sker utbetalning närmaste vardag.

För att få din lön in på ditt bankkonto måste du registrera det i Swedbanks kontoregister.

  • Här registrerar du ditt konto om du har ett svenskt konto.
  • Om du har ett utländskt konto måste du besöka ett av Swedbanks kontor. Fyll i och ta med dig denna blankett

Har du inte anmält ditt konto kommer lönen att betalas ut med utbetalningskort som du själv får lösa in.

Skattsedel

När du anställs ska du omedelbart skicka in din preliminära skattsedel till löneenheten. Kontakta Skatteverket om du inte har någon skattsedel. På Skatteverkets hemsida kan du också se din A-skattsedel (beslut om preliminär A-skatt) samt skriva ut den.

Kontrolluppgift

Från 1 januari 2019 är din lönespec varje månad din kontrolluppgift som redovisas till Skatteverket. I den sista lönespecen, i de flesta fall december, finns de löneuppgifter för hela året från SLU som slutligen kommer på din skattedeklaration.

Ersättning vid tjänsteresa

När du reser i tjänsten får du ersättning för den kostnad resan innebär. SLU ersätter det du lagt ut för biljetten eller för färd med egen bil. Dessutom kan du ha rätt till traktamente och/eller förrättningstillägg för den tid som tjänsteresan pågår. Delar av ersättningen räknas som lön och beskattas.

Inför en resa kan vaccinationsskydd vara nödvändigt i vissa fall. Kontakta din vårdcentral eller vaccinationsbyrå för information om vilka vacciner som behövs. För att kostnaden ska faktureras till institution/motsvarande så kontakta företagshälsan.  

Lönekörningsdatum


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU