Lön

Senast ändrad: 21 december 2022

Löneutbetalning

Löneutbetalning görs den 25:e i varje månad. Skulle den dagen vara en helgdag sker utbetalning närmaste vardag. All löneutbetalning sker via Nordea. Om du har ett svenskt kontonummer registrerar du det på Nordeas hemsida. SLU:s kundnummer hos Nordea 506650.

Om du har bank i något annat land än i Sverige behöver du fylla i en blankett som finns att hämta på medarbetarwebben och skicka till Nordea.

Saknas kontouppgifter eller överföringsuppdrag sker betalningen av lönen/arvodet med utbetalningskort från PlusGirot via Nordea.

Skattsedel

När du anställs ska du omedelbart skicka in din preliminära skattsedel till löneenheten. Kontakta Skatteverket om du inte har någon skattsedel. På Skatteverkets hemsida kan du också se din A-skattsedel (beslut om preliminär A-skatt) samt skriva ut den.

Kontrolluppgift

Från 1 januari 2019 är din lönespec varje månad din kontrolluppgift som redovisas till Skatteverket. I den sista lönespecen, i de flesta fall december, finns de löneuppgifter för hela året från SLU som slutligen kommer på din skattedeklaration.

Ersättning vid tjänsteresa

När du reser i tjänsten får du ersättning för den kostnad resan innebär. SLU ersätter det du lagt ut för biljetten eller för färd med egen bil. Dessutom kan du ha rätt till traktamente och/eller förrättningstillägg för den tid som tjänsteresan pågår. Delar av ersättningen räknas som lön och beskattas.

Inför en resa kan vaccinationsskydd vara nödvändigt i vissa fall. Kontakta din vårdcentral eller vaccinationsbyrå för information om vilka vacciner som behövs. För att kostnaden ska faktureras till institution/motsvarande så kontakta företagshälsan.  

Lönekörningsdatum


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU