Hoppa till huvudinnehåll

SLU:s strategi 2021-2025

Målbild

SLU ska vara ett attraktivt lärosäte för både nuvarande och framtida medarbetare och studenter.

Vid SLU har både det fria kunskapssökandet och den behovsmotiverade forskningen sin naturliga plats. Forskning, utbildning och miljöanalys ska kännetecknas av hög kvalitet, en tydlig internationell dimension och starka kopplingar mellan de olika verksamheterna.

SLU verkar också för att vetenskapliga resultat och data blir kända och nyttjas i samhället, på kort eller lång sikt. SLU:s studenter ska kunna skapa sig en god grund för ett föränderligt arbetsliv. Aktivt samarbete med andra lärosäten, ett starkt internationellt engagemang samt samverkan med våra sektorer och andra intressenter i samhället, är viktiga komponenter.

Jämställdhet och lika villkor samt miljötänkande ska genomsyra hela verksamheten. Vidare eftersträvas ett gott ledarskap, ett etiskt förhållningssätt och effektiv resursanvändning. SLU ska erbjuda en god arbets- och studiemiljö, där likvärdiga villkor gäller oavsett verksamhet och verksamhetsort. Individen ska ges goda möjligheter till utveckling.

Längst ned på denna sida finner du alla strategier för 2021-2025.

3 Prioriterade fokusområden:


Vision

SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv,
grundad i vetenskap och utbildning.

Verksamhetsidé

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle.

Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem
och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till
en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

 


 

Läs mer om våra fyra fakulteters strategiarbeten


 

Dokument och filer om strategin

Strategidokument

Även med gemensamma verksamhetsstödets strategi.

Publicerad: 10 juli 2023 - Sidansvarig: internkommunikation@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…