Övriga förmåner

Senast ändrad: 29 maj 2024

När arbetsgivaren betalar en privat levnadskostnad ska den förmånsbeskattas.

Arbetskläder

Om arbetsgivaren tillhandahåller kläder och skor till personalen så är det normalt sett en skattepliktig förmån. Det enda som är undantaget är skyddskläder. Kläder som utsätta för starkt slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt samt skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper är skattefria är den anställda.

En förutsättning för att kläderna ska vara skattefria är att SLU köper in och betalar kläderna. Om du själv köper arbetskläder och får ersättning via utlägg räknas ersättningen som en kostnadsersättning och då ska kläderna förmånsbeskattas. Mer information finns att läsa hos Skatteverket.

Kostförmån

När du som anställd erhåller en måltid i samband med din anställning så uppstår det en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om det är SLU eller någon annan som betalar och oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.

Du betalar skatt på ett schablonbelopp som fastställs av Skatteverket varje år. Det schablonmässiga förmånsvärdet är tänkt att motsvara den inbesparing du gör i dina privata kostnader.

Aktuella belopp och mer information finns på Skatteverkets webbplats.

Medlemsavgift

Medlemsavgifter i olika yrkes- och branschföreningar eller andra intresseföreningar betraktas av Skatteverket som en skattepliktig förmån när arbetsgivaren står för utgiften. Detta gäller oavsett om medlemskapet är kopplat till anställningen eller inte. Många yrkes- och branschföreningar tar förutom medlemsavgiften ut en särskild serviceavgift för tjänster till medlemmarna (exempelvis medlemstidningar, facklitteratur, kurser, konferenser). Serviceavgifterna hålls oftast åtskilda från medlemsavgifterna och behandlas skattemässigt inte som medlemsavgifter. Serviceavgiften är skattefri.