Om du vill säga upp dig

Senast ändrad: 19 juni 2023

En uppsägning från arbetstagarens sida ska vara skriftlig. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om kortare (eller längre) uppsägningstid än vad som följer av sammanställningen nedan.

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller enligt avtal följande uppsägningstider:

Anställningstid      Uppsägningstid    
 högst 1 år  1 månad
 mer än 1 år    2 månader


Med anställningstid menas hur länge du har varit anställd av svenska staten. 

Blankett

Använd gärna blanketten Uppsägning egen. Fyll i, skriv under och lämna sedan den till din chef.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen