Hoppa till huvudinnehåll

Styrande dokument och beslut

SLU är en förvaltningsmyndighet under regeringen och styrs av lagar, förordningar och andra regeringsbeslut, till exempel regleringsbrev. Interna beslut fattas av bland annat SLU:s styrelse och rektor.

Publicerad: 02 maj 2024 - Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…