Hoppa till huvudinnehåll

Styrande dokument och beslut

SLU är en förvaltningsmyndighet under regeringen och styrs av lagar, förordningar och andra regeringsbeslut, t.ex. regleringsbrev. Interna beslut fattas av bland annat SLU:s styrelse och rektor.

Publicerad: 23 februari 2023 - Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…