Samverkan

Senast ändrad: 03 februari 2023

På SLU är vi övertygade om att alla vinner på att samarbeta. Vi vill att den kunskap som finns hos oss ska spridas och göra nytta. Vi har världen i fokus och vill att samhällets behov ska påverka vår verksamhet. Du som medarbetare kan få stöd i samverkansfrågor.