Samverkansrådet

Senast ändrad: 18 oktober 2023

Samverkansrådets uppdrag är att föreslå övergripande åtgärder och insatser för samverkan.

Det kan handla om att samordna, stimulera och utveckla samverkansarbete inom forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys och att samordna arbetet med att implementera SLU:s strategi.

Samverkansrådet initierar även utvärderingar av universitetets samverkansaktiviteter och föreslår, eller yttrar sig över, viktigare samverkansinitiativ innan styrelsen eller rektor fattar beslut.

Rådets sammansättning mandatperioden 2022-2025

Ordförande

  • Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan och miljöanalys 

Ledamöter

  • LTV-fakulteten: vicedekan Håkan Schroeder, personlig suppleant universitetslektor Caroline Dahl
  • NJ-fakulteten: vicedekan Göran Bergkvist, personlig suppleant dekan Torleif Härd
  • VH-fakulteten: vicedekan Renée Båge, personlig suppleant prodekan Dirk-Jan De Koning
  • S-fakulteten: prodekan Pernilla Christensen, personlig suppleant forskare Rosario Garcia Gil
  • Sluss: Julia Eriksson

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

  • Utsedd av prorektor: -
  • Utsedd av SLU Holding: Urban Eriksson, vd för SLU Holding
  • Utsedd av universitetsdirektören: Sara Arons, kommunikationschef