Ekonomisk uppföljning

Senast ändrad: 03 oktober 2022

Varje kvartal görs en uppföljning av SLU:s ekonomiska utfall, som presenteras för styrelsen.

Utfallet jämförs med den beslutade budgeten och analyseras nedbrutet på fakultetsnivå (eller motsvarande). I samband med analysen upprättas även en flerårsprognos för universitetet som helhet.

Äldre uppföljningar finns under "Dokument" längre ner på sidan.