Ekonomisk uppföljning

Senast ändrad: 22 april 2024

Varje kvartal görs en uppföljning av SLU:s ekonomiska utfall, som presenteras för styrelsen.

Utfallet jämförs med den beslutade budgeten och analyseras nedbrutet på fakultetsnivå (eller motsvarande). I samband med analysen upprättas även en flerårsprognos för universitetet som helhet.

Vill du ha ekonomiska uppföljningar från tidigare år, vänligen maila kontaktansvarig nedan.