Vår värdegrund

Senast ändrad: 05 april 2023

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra.

Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. Grundläggande värderingar är:

  • vetenskaplighet
  • kreativitet
  • öppenhet
  • ansvarstagande.

Du läser vår värdegrund i sin helhet under Styrande dokument.                


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen