Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

Här kan du som medarbetare vid SLU läsa om hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Du hittar också information om hur samarbetet kring hållbarhetsfrågorna inom SLU kan öka, hur du kan öka din kunskap och ditt engagemang, samt länkar till relevant information och olika hållbarhetsverktyg.

Logotyp för de globla målen.

Om Agenda 2030

År 2015 beslutade FN:s medlemsländer om Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen (sustainable development goals, SDG:s). Hållbarhetsmålen följs upp via 169 indikatorer. Syftet med arbetet är att till år 2030 skapa ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för alla människor i världen och därigenom skydda planetens ekosystem och motverka klimatförändringarna, utrota fattigdom och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. 

 

Det här gör vi

SLU arbetar som organisation för hållbarhet i alla dimensioner.

Kurser och seminarieserier

Kurser, vidareutbildning och seminarieserier inom Agenda 2030 för dig som är anställd vid SLU.

Verktyg

Användbara verktyg för att analysera, planera och kommunicera Agenda 2030.

SLU:s Agenda 2030-dag 2023

Halvvägs till 2030 bjöds alla på SLU in för att diskutera utvecklingen mot de globala hållbarhetsmålen hittills.

Nyheter om Agenda 2030

Publicerad: 14 december 2023 - Sidansvarig: miljo@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…