Medarbetarwebben

För LTV-fakultetens medarbetare

Fakultetsspecifik information för dig som är anställd vid LTV-fakulteten.

Läs fakultetens nya strategi för perioden 2017-2020 och lämna förslag till den kommande handlingsplanen!