Miljöarbete LTV-fakulteten

Senast ändrad: 04 september 2023

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom LTV-fakulteten.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

LTV fakultetens redovisande dokument (revisionsrapporter, protokoll mm) är samlade på share point.

Miljösamordnare och miljörepresentant informerar årligen institutionerna om miljöarbetet. Presentationsunderlag finns under redovisande dokument.

Miljögrupp

Miljösamordnare

ltvmiljo@slu.se

Mats Svensson, tel: 040 41 50 33

Miljörepresentanter

Amanda Gabriel (inst f människa och samhälle)  
Kristina Karlsson Green (inst f växtskyddsbiologi)
Anna Lindqvist (inst f biosystem och teknologi)
Emelie Ivarson (inst f växtförädling)
Anna Peterson (inst f landskapsarkitektur, planering och förvaltning)
Karl-Erik Gustavsson (inst f växtförädling/kem)
Alexandra Nikolic (odlingsenheten)
Tove Stenius (enheten för samverkan och utveckling)
Sonja Trulsson (LTV kansli/inköp)
Anna-Kari Trondman (utbildningscentrum)
Ordförande ASK
Ordförande LMK

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.

Lokalt miljöarbete i Skara