Ämnesansvariga

Senast ändrad: 07 juni 2023

Institutionen för människa och samhälle

Företagsledning – Kes Mccormick
Miljöpsykologi – Caroline Hägerhäll

Institutionen för biosystem och teknologi

Hållbar växtodling – Georg Carlsson
Odling hortikultur – Jean Yong
Mikrobiell hortikultur – Beatrix Alsanius
Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion – Thomas Prade
Djurmiljö och byggnadsfunktion – Jenny Yngvesson
Tillämpad statistik  Jan-Eric Englund

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Landskapsplanering – Ingrid Sarlöv-Herlin
Vegetationsbyggnad – Åsa Ode Sang
Förvaltning och management – Thomas Randrup
Landskapsdesign – Lisa Diedrich (t.f. Caroline Dahl)

Institutionen för stad och land

Designteori – Helena Nordh
Landskapsutformning – Carola Wingren
Fysisk planering – Mattias Qviström
Landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning – Marcus Hedblom

Institutionen för växtförädling

Växtförädling hortikultur – Kimmo Rumpunen
Växtens produktkvalitet hortikultur – Marie Olsson
Växtförädling agrikultur – förbättring av genetiska resurser – Rodomiro Ortiz
Växtbioteknik – Per Hofvander
Växtens produktkvalitet agrikultur – Eva Johansson

Institutionen för växtskyddsbiologi

Integrerat växtskydd – Laura Grenville-Briggs
Kemisk ekologi hortikultur – Peter Witzgall
Kemisk ekologi agrikultur – Peter Anderson
Sjukdomsvektorer – Rickard Ignell
Resistensbiologi – Erik Andreasson


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 54 94