Personalföreningar

Senast ändrad: 15 november 2023

Vid SLU finns ett antal olika personalföreningar. För mer upplysningar om respektive förening kontakta kontaktpersonerna, alternativt se deras sidor via menyn här nedan.

Alnarp

Alnarps miljöförening

Kontaktperson: Ludvig Holmgren, 040-41 64 72

Alnarps tennisklubb

Kontaktperson: Bertil Christensson 

Dendrologiska utskottet

Kontaktperson: Nina Carlsson, 040-411986

Skånes trädgårdsungdom

Skånska trädgårdsföreningen
Kontaktperson: May Persson, 040-41 51 88, 41 52 83

Skara

Konstklubben SLU Campus Skara

Ordförande: Sofia Wiberg
sekreterare: Maria Stenberg

Uppsala

Akademiska Sällskapet

En gemensam personalförening för SLU och Uppsala universitet.

E-post: akademiska.sallskapet@uadm.uu.se

Campus Canis

Ultuna personalhundförening
Ordförande: Helen Alstergren, helen.alstergren@slu.se

Ultuna Golfsällskap

Kontaktperson: Ann-Katrin Croon, 08-5058 1675

Ultuna Konstklubb

Ordförande: Maria Sjölund, maria.sjolund@slu.se
E-post: ultuna.konstklubb@slu.se

Ultuna skytteförening

Ordförande: Sven Israelsson, 070-366 16 23,
E-post: ultunaskf@hotmail.com
Sekreterare: Anne-Sofie Lundquist, 018-67 11 94

Ultuna täppförening

Ordförande: Hannes Keck

Ultunapersonalens IF

Ordförande: Per Nyman, 018-671417

Umeå

Umeå emeritiprofessorers förening

Gemensamt för professorer från både SLU och UmU

Konstföreningen Arte

ARTE är konstföreningen för dig som arbetar eller har arbetat vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. (wordpress.com)

Kontaktperson: Ann-Catrine Eriksson, ann-catrine.eriksson@umu.se.

Åmlidens Jaktklubb

Ordförande: Agneta H. Plamboeck, agneta.plamboeck@umu.se.