Åmlidens Jaktklubb

Senast ändrad: 03 juli 2023
Utsikt från ett jaktpass. Foto.

Åmlidens Jaktklubb är en jaktklubb som är öppen för samtliga anställda vid SLU i Umeå.

Jaktklubben har funnits sedan 1978 och delar namn med det gamla kronotorp som ligger mitt i jaktmarken. Jakten, på både älg och småvilt, bedrivs på drygt 4 000 hektar naturskön jaktmark som klubben arrenderar av Sveaskog. Markerna är belägna inom Ekopark Skatan, ca två mil från Hällnäs i Vindelns kommun.

De flesta institutioner och administrativa avdelningar vid SLU Umeå finns representerade bland jaktklubbens medlemmar. Vi utgör alltså ett tvärsnitt av de anställda vad gäller t.ex. arbetsuppgifter, åldrar, kön och nationaliteter – och vi blir gärna fler i klubben!

Frågor och medlemsförfrågningar skickas per e-post till kontakterna som listas nedan.

För den som vill jaga med oss så går det att bli medlem som älg- och småviltsjägare, eller som enbart småviltsjägare. För den som bara är intresserad av att uppleva hur jakten bedrivs finns det möjlighet att följa med som åskådare eller jaktgäst, framförallt vid älgjakt.