Betalkort och reseförskott

Senast ändrad: 14 december 2022

Alla anställda inom SLU samt konsulter i Idis kan ansöka om ett MasterCard från Eurocard. Kortet utfärdas med personligt betalningsansvar och SLU:s namn står inte på kortet. Om du ska resa i tjänsten finns även möjlighet att få ett reseförskott, d.v.s. förskott för resekostnader, logi och traktamente.

Betalkort med privat betalningsansvar

Alla anställda inom SLU har möjlighet att ansöka om betalkort med privat betalningsansvar enligt Riksgäldens ramavtal för betalkort som SLU har avropat.

SLU erbjuder sina anställda att ansöka om ett MasterCard från Eurocard. Även konsulter som finns upplagda i IDIS har rätt att ansöka om kort under den tid de arbetar för SLU.

Fördelar med betalkort

 • Inga årsavgifter

 • Inga faktureringsavgifter

 • Inga uttagsavgifter

 • Inga valutapåslag

 • Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betaltid, d.v.s. du erhåller en räntefri kredittid upp till ca 60 dagar.

 • Varje månad får man en faktura med alla inköp tydligt redovisade.

 • Fakturan redovisar utlägget både i svensk och ev. utländsk valuta.

 • 24 timmars spärrservice.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd ingår inte

I Eurocard Corporate ingår inte längre en kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd. Vår rekommendation är att du inte betalar resor med ditt Eurocardkort från år 2018 eftersom varken reseförsäkring eller avbeställningsskydd ingår. Resor i tjänsten bokas som vanligt via SLU:s resebyrå.

Du behöver ansluta dig till e-faktura via internetbank

I det nuvarande ramavtalet för korttjänster ingår elektronisk faktura. Du behöver därför ansluta dig till e-faktura via din internetbank innan årsskiftet, se instruktioner nedan.

Så här ansluter du till e-faktura:

 1. Logga in på din Internetbank
 2. Välj anslut e-faktura
 3. Ange Företagsnamn – EUROCARD
 4. Anslut/Anmäl
 5. Ange Avtalsnummer:
  • Avtalsnummer finns på din pappersfaktura
  • Avtalsnummer finns i EUROCARD APPen
  • Kontakta EUROCARDs kundservice 08-14 67 37

MasterCard

Ansöka om MasterCard

För att ansöka om ett MasterCard och få tillgång till ansökningsformuläret, klicka på länken nedan:

Till ansökan om betalkort med privat betalningsansvar.

Observera att länken ovan endast får användas av SLU-anställda/konsulter som finns registrerade i IDIS vid SLU. Det är inte tillåtet att sprida denna länk till icke anställda.

Kontobestämmelserna (pdf) finns på Eurocards webbsida. De finns också att läsa via ansökningsformuläret före signering sker.

Du kan antingen signera din ansökan elektroniskt med BankID eller skriva ut din ansökan, underteckna den och skicka den med post till:

Frisvar, Eurocard 20081118, 839 30 Östersund

Har du frågor kan du kontakta Eurocards kundservice på telefon +46 8 14 67 37 vardagar mellan kl 08.30 och 17.00.

Kortföretaget gör en soliditetsupplysning på personen som ansöker och avgör om betalkort ska utfärdas.

Betalkortet skickas till den anställdes hemadress ca 10 dagar efter att Eurocard erhållit ansökan.

Tillgänglighet

MasterCard accepteras av mer än 30 miljoner butiker och hemsidor och har 900 000 uttagsautomater.

Via denna länk hittar du uttagsautomater i hela världen som accepterar MasterCard: Hitta en uttagsautomat som accepterar MasterCard.

Se transaktioner via Eurocards e-Saldo

Via Eurocard e-Saldo på www.eurocard.se kan man se transaktionerna innan de fakturerats, samt den senaste fakturans transaktioner. Detta innebär t ex att man inte behöver vänta på Eurocardfakturan för att se växlingskursen på ett utlägg i utlandet.

Beloppsgränser

Under en 30-dagarsperiod kan man t ex ta ut max 25.000 kr, varav max 15.000 kr i Sverige och under 24 timmar får man ta ut max 10 000 kr. En kreditgräns för köp med kortet finns som är bestämd av Eurocard och som är hemlig. Inför större köp kontakta Eurocard så att de tillfälligt kan höja den hemliga kreditgränsen.

Spärra kort

Förlorat kort ska spärras omedelbart genom ett telefonsamtal till Eurocard. Ring 08-14 67 67 dygnet runt. Om kortet förloras under en resa kan man i vissa fall få nytt kort inom 48 timmar. I normala fall tar det 3-5 dagar. Förlorat kort kostar 100-250 kr och betalas av kortinnehavaren, inte av institution/enhet.

 

Anvisningar för betalkort med privat betalningsansvar

Korten utfärdas med personligt betalningsansvar för innehavaren. SLU:s namn står inte angivet på kortet.

Kortet får användas både i tjänsten och privat. Det privata användandet föranleder inte någon förmånsbeskattning, vilket fastställts i en dom av regeringsrätten i december 2002 (mål nr/1664-2001).

Fakturor från kortföretaget

Alla fakturor från kortföretaget ska betalas av den som innehar kortet. Fakturorna skickas till kortinnehavarens hemadress. 

Fakturan får inte lämnas till SLU för direkt betalning av institution/motsv, även om fakturan för betalkortet bara upptar sådana utgifter som ska ersättas av SLU. 

Ersättning för utlägg

Ersättning för utlägg redovisas som rese-/utläggsräkning som skrivs i reseräkningssystemet.

Om resenären begär ersättning för utlägg i reseräkningen ska alltid utläggskvitton i original bifogas, som visas vad utlägget avser. Spara därför alltid köpnotan, som ska uppfylla reglerna för förenklad faktura. Det räcker inte att bifoga det kvitto man skriver under när man godkänner att beloppet får belasta kortfakturan.

Man behöver inte vänta på fakturan från kortföretaget för att kunna skriva sin rese/utläggsräkning, det är kvittona som gäller som underlag.

Till rese-/utläggsräkningen ska vid betalningar av konferensavgifter och liknande, bifogas en bekräftelse på att betalkortet belastats med beloppet, samt ett underlag som visar vad betalningen avser. Detta gäller inte när originalkvitton finns.

Rese-/utläggsräkningen betalas i samband med löneutbetalningen varje månad och eftersom kortföretagen ger 30 dagars kredit så hinner i regel reseräkningen utbetalas innan fakturan förfaller till betalning.
Exempel: Allt man betalat med kortet under april månad upptas på fakturan som kommer den sista april. Fakturan ska vara betald den sista maj. Den 25 maj får man ersättning för de reseräkningar man registrerat fram till ca den 10 maj.

Om ett kortbedrägeri inträffar

När du betalar med ditt kort blir du inte ansvarig om du drabbas av kortbedrägerier, så länge som du inte har varit oaktsam med kortet.

När kortet ska avlutas eller anställningen upphör

När kortinnehavaren vill avsluta kortet eller avslutar sin anställning vid SLU så ska kortinnehavaren kontakta leverantören och avsluta avtalet.

 

Anvisningar för betalning via Internet

Utför en säkerhetskontroll

Vid betalning med betalkort via Internet, ska enligt Riksgälden följande kontroll göras så att säljföretaget har säkerhetsgodkänd kryptering.

Innan du anger kortnumret ska du placera markören bredvid det fält där kortnumret ska anges och högerklicka.

Välj ”egenskaper” (properties) från den menyridå som visas.

Det ska finnas angivet i informationsfönstret att kommunikationen är av typen SSL (Secure Socket Layer), dvs att en krypterad förbindelse påbörjats. (Ett bygellås som symbol är också OK).

Rekommendationer vid internetköp

Kortföretaget rekommenderar följande vid köp via Internet:

 • iaktta försiktighet

 • handla hos seriösa företag

 • kontrollera att kortinformationen sänds krypterad (se ovan), det ser man på att webbadressen börjar med https:// i stället för http://

 

Generella tips från kortföretagen

 • Behandla ditt kort som den värdehandling det är.

 • Var särskilt försiktig med kortet om någon pockar på din uppmärksamhet till exempel på en marknad eller vid en uttagsautomat.

 • Lämna aldrig ut din PIN-kod till någon annan.

 • Kontrollera alltid beloppet innan du godkänner ett köp. När du väl slagit in din PIN-kod har du godkänt köpet.

 • När du får fakturan – kontrollera att beloppen stämmer med dina kvitton.

 • Utomlands kan du få frågan om du vill debitera kortet i svenska kronor. Svara då nej. Välj alltid lokal valuta. Butikens kurs är nästan alltid sämre än den du får från kortföretaget.

Reseförskott

Huvudrutinen vid SLU är att anställda som är i behov av förskott använder de betalkort med privat betalningsansvar som SLU erbjuder samtliga anställda att ansöka om. Hanteringen av reseförskott är administrativt krävande och osäker och ska så långt möjligt minimeras. Anställda vid SLU har dock enligt ALFA kap. 3 §6 rätt att efter framställning få förskott för resekostnader, logikostnader och traktamente i samband med tjänsteresa, för högst en månad i taget.

Om du ändå väljer att ansöka om ett reseförskott gäller följande regler:

 • Endast de kostnader som inte kan betalas mot faktura får tas upp i ansökan om reseförskottet.

 • En budget för reseförskottet ska bifogas ansökan.

 • Om ett förskott är större än den summa arbetstagaren har rätt till för den tid förskottet avser, ska han betala tillbaka det överskjutande beloppet inom en månad efter anmodan.

 • Om ett förskott har betalats ut för viss månad och reseräkning inte getts in inom tre månader efter den månadens utgång, ska arbetstagaren betala tillbaka hela förskottet inom en månad efter anmodan.

 • Om arbetstagare inte betalar tillbaka förskottsbelopp i tid kommer beloppet kvittas mot hans fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen.

Ansök om reseförskott genom att fylla i blanketten Ansökan om reseförskott.