Administrativa roller och projekt

Senast ändrad: 15 juni 2021

En administrativ roll är en samling likartade administrativa arbetsuppgifter som ska utföras för varje institutions/motsvarandes räkning. Centrala administrativa utvecklingsprojekt bedrivs enligt en projektmodell.

På underliggande sidor finns information om: