Budgetunderlag

Senast ändrad: 09 mars 2023

Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.