Budgetunderlag

Senast ändrad: 21 februari 2024

Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.