Budgetunderlag

Senast ändrad: 31 oktober 2018

Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se