Budgetunderlag

Senast ändrad: 17 februari 2017 - slu.se

Enligt förordning (2000:605) ska en myndighet årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Budgetunderlag