Medarbetarwebben

Fortlöpande miljöanalys

Vicerektor kevin Bishop med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid SLu. Foto: Viktor Wrange..

Vi samordnar och stödjer SLU:s verksamheter inom fortlöpande miljöanalys. Här hittar du uppgifter om stödfunktioner, kontaktpersoner, samt det interna administrativa arbetet. På http://www.slu.se/miljöanalys kan du läsa om SLU:s miljöanalysprogram, hämta data och rapportera naturobservationer.

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys