Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetssäkring av utbildningen

Enligt det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning har svenska lärosäten och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett gemensamt ansvar för att den högre utbildningen kvalitetssäkras. SLU:s system för kvalitetssäkring bygger på en systematisk och regelbundet återkommande genomlysning av all utbildning genom nulägesanalyser och kvalitetsdialoger. 

Mer om kvalitetssäkringen

I enlighet med det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, som tillämpas under åren 2017-2022, ska alla svenska lärosäten utveckla och implementera ett system för kvalitetssäkring av sina egna utbildningar, medan UKÄ bl.a. granskar kvalitetssäkringsarbetet och genomför utbildningsutvärderingar. SLU:s kvalitetssäkringsarbete granskades 2019.

SLU:s kvalitetssystem inom utbildningen illustreras med en "kvalitetskub" [klicka här för större bild (jpg)]:

  • Sidorna representerar de för kvalitetsarbetet bärande delarna: den undervisande personalen/handledarna; studenterna/doktoranderna; den formella operativa organisationen; uppföljningsverktygen (statistik, kursvärderingar och andra uppföljningar).
  • Taket representerar ramarna för utbildningen (externa och interna styrdokument).
  • Bottenplattan representerar universitetsadministration och infrastruktur (som ger stöd och praktiska grundförutsättningar för utbildningsverksamheten).

 

Publicerad: 28 oktober 2022 - Sidansvarig: plan-webb@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…