Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetssäkring av utbildningen

SLU:s system för kvalitetssäkring bygger på en systematisk och regelbundet återkommande genomlysning av all utbildning genom nulägesanalyser och kvalitetsdialoger. 

Mer om kvalitetssäkringen

I enlighet med det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, som tillämpas under åren 2017-2022, ska alla svenska lärosäten utveckla och implementera ett system för kvalitetssäkring av sina egna utbildningar, medan UKÄ bl.a. granskar kvalitetssäkringsarbetet och genomför utbildningsutvärderingar. SLU:s kvalitetssäkringsarbete granskades 2019.

SLU:s kvalitetssäkring av utbildningen kan illustreras med en "kvalitetskub" [klicka här för större bild (jpg)]:

  • Sidorna representerar de för kvalitetsarbetet bärande delarna: den undervisande personalen/handledarna; studenterna/doktoranderna; den formella operativa organisationen; uppföljningsverktygen (statistik, kursvärderingar och andra uppföljningar).
  • Taket representerar ramarna för utbildningen (externa och interna styrdokument).
  • Bottenplattan representerar universitetsadministration och infrastruktur (som ger stöd och praktiska grundförutsättningar för utbildningsverksamheten).

 

 

Publicerad: 21 mars 2024 - Sidansvarig: plan-webb@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…