Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Kvalitetssäkring av utbildningen

Enligt det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning har svenska lärosäten och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett gemensamt ansvar för att den högre utbildningen kvalitetssäkras.

SLU:s system för kvalitetssäkring bygger på en systematisk och regelbundet åter-kommande genomlysning av all utbildning genom nulägesanalyser och kvalitetsdialoger. Information avseende 2020 och tidigare års kvalitetssäkring finns nedan. 

Mer om kvalitetssäkringen

I enlighet med det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, som tillämpas under åren 2017-2022, ska alla svenska lärosäten utveckla och implementera ett system för kvalitetssäkring av sina egna utbildningar, medan UKÄ bl.a. granskar kvalitetssäkringsarbetet och genomför utbildningsutvärderingar. SLU:s kvalitetssäkringsarbete granskas 2019.

SLU:s kvalitetssystem inom utbildningen illustreras med en "kvalitetskub" [klicka här för större bild (jpg)]:

  • Sidorna representerar de för kvalitetsarbetet bärande delarna: den undervisande personalen/handledarna; studenterna/doktoranderna; den formella operativa organisationen; uppföljningsverktygen (statistik, kursvärderingar och andra uppföljningar).
  • Taket representerar ramarna för utbildningen (externa och interna styrdokument).
  • Bottenplattan representerar universitetsadministration och infrastruktur (som ger stöd och praktiska grundförutsättningar för utbildningsverksamheten).

 

Publicerad: 22 januari 2021 - Sidansvarig: helena.eklund.snall@slu.se
Loading…