Processen för kvalitetssäkring av SLU:s utbildningar 2024

Senast ändrad: 16 november 2023

Under 2024 kommer SLU göra en paus i arbetet med utbildningsutvärderingar av utbildningar på grund och avancerad nivå för att utvärdera och utveckla kvalitetssäkringssystemet. Däremot kommer forskarutbildningen under 2024 att genomgå en fullskalig utvärderingsomgång med genomgång av de 6 olika kvalitetsområdena med hjälp av dialoger och rapporter från fakulteter och doktorandråd.

Utbildning på grund- och avancerad nivå:

Under 2024 gör SLU en paus i arbetet med utbildningsutvärderingar på grund- och avancerad nivå för att utvärdera och utveckla kvalitetssäkringssystemet.

 


Utbildning på forskarnivå:

Under 2024 (år 1 i en 3-årig cykel) planeras en fullskalig utvärderingsomgång med genomgång av samtliga 6 kvalitetsområden genom dialoger samt rapporter från fakulteten och doktorandråd.