Lokala kollektivavtal

Senast ändrad: 12 december 2023

Sammanställning av lokala kollektivavtal.

Arbetstid

Lönetillägg och ersättningar

Villkor för vissa kategorier anställda

Vid ledighet

Övrigt 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU