Intyg och betyg

Senast ändrad: 07 mars 2024

Intyg och betyg kan behövas exempelvis när du söker annat jobb, utbildningsplats, hyra bostad eller om du behöver ansöka om a-kassa. De finns olika typer av intyg/betyg till de olika tillfällena.

Anställningsintyg

När du söker annat jobb, utbildningsplats m.m. kan du behöva ett intyg om din pågående anställning på SLU. Ett sådant anställningsintyg kan du begära från personalavdelningen. Intyget innehåller uppgifter om din titel, anställningstid och lön.

Tjänstgöringsintyg

När din anställning upphört har du normalt rätt att få ett intyg om din anställning. Intyget skrivs av personalavdelningen och lämnar upplysningar om t.ex. tjänstetitel och anställningstid. Du kan också begära intyg på en tidigare anställning vid SLU.

Tjänstgöringsbetyg

Om du varit anställd i mer än ett år kan du be att få ett betyg när anställningen upphört. Betyget utfärdas av institutionen och innehåller dels upplysningar om din anställning och dina arbetsuppgifter, dels omdömen (vitsord) om arbets­skicklighet, personliga egenskaper m.m.

Arbetsgivarintyg

Om du ska sluta din anställning på SLU men inte börja en ny anställning direkt behöver du kanske ansöka om a-kassa. För att kunna göra det behöver du ett arbetsgivarintyg. Blanketten fylls i av den institution som du har jobbat på. Kontakta personalansvarig eller personaladministratör på institutionen.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen