Årsredovisningar

Senast ändrad: 20 mars 2024

Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna årsredovisning till regeringen med resultatredovisning och finansiell redovisning.

Summaries in English

Vill du ha ett tryckt exemplar av någon av årsredovisningarna ovan eller en pdf med äldre årsredovisning, vänligen maila kontaktansvarig nedan.

Fakta:

Underlag för resultatredovisning och årsbokslut är bland annat SLU:s system för studiedokumentation och ledningsinformation samt ekonomi- och personaladministrativa system.