Studentuppföljning

Senast ändrad: 18 november 2016 - slu.se

För att kunna planera och genomföra utbildningar av hög kvalitet, görs olika typer av återkommande uppföljningar inom universitetet:

- Anmälnings- och antagningsstatistik är viktiga instrument för planering.

- Studenternas prestationer och examina ligger till grund för anslagsfördelning inom universitetet och redovisas bl.a. i årsredovisningen till regeringen.
 

SLU strävar efter att erbjuda en god studiemiljö där studenterna trivs. För att få veta vilka eventuella brister som finns och vidta åtgärder, kartläggs den studiesociala miljön via regelbundna enkäter. 
 

Kärnan i SLU:s utbildningsutbud utgörs av yrkesutbildningarna, och det är viktigt att utbildningsutbudet motsvarar samhällets behov inom SLU:s kompetensområden. SLU undersöker studenternas inträde på arbetsmarknaden med hjälp av SCB:s arbetsmarknadsregister för se vilken typ av arbete de får. En ny undersökning är planerad att genomföras under hösten 2011.
 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristina.julin@slu.se