FOKUS – forum för karriärutveckling vid SLU

Senast ändrad: 07 mars 2024

Karriärutveckling behöver inte innebära att byta jobb. Det kan lika gärna innebära en förändring inom det befintliga arbetet som gör att du trivs bättre. Ett karriärsteg behöver alltså inte betyda ett steg ”uppåt” i organisationen. Däremot upplevs det alltid som ett steg framåt.

Vad kan FOKUS göra för dig?

Genom FOKUS har du som är anställd på SLU tillgång till ett individuellt bollplank, antingen du vill inventera din kompetens och dina utvecklingsbehov mer systematiskt eller får rätsida på enskilda frågeställningar eller ”dilemman” som rör trivsel och utveckling i ditt arbete.

FOKUS-samtal passar t.ex. dig som vill:

  • Få en tydligare bild av din kompetens, person och behov
  • Hitta ett nytt förhållningssätt till arbetet
  • Förbereda dig inför framtida arbets- eller yrkesväxling
  • Förbereda dig för inför utvecklingssamtal
  • Byta karriärinriktning  

FOKUS-samtalen är individuella, konfidentiella och utgår från din arbetssituation och dina frågeställningar. Genom samtalen får du tillfälle till egen reflektion, får upp ögonen för dina egna tankar och förhållningssätt och kan på så vis också stötta dig själv och motverka egna begränsningar. Du har möjlighet att delta i totalt sex FOKUS-samtal. 

För bokning av ett första prova-på samtal, kontakta:

  • Falck (SLU:s orter): Chef eller medarbetare gör bokningar främst på kundsidan och beställningsformuläret. Vid bokningar som görs av medarbetare behöver chefens namn anges i formuläret för att bokningen ska bli registrerad. Information om bokning och faktura går därefter till personalavdelningen och inte till chef. Tjänsten har därmed en specialhantering. 

  • Avonova (Skara, Lysekil och Visby): Chef gör bokningar främst på webbportalen eller per telefon. Medarbetare gör bokningar via telefon.

Bakgrund

FOKUS är ett partsgemensamt projekt med syfte att bättre tillvarata och utveckla den kompetens och resurser som finns bland SLU:s anställda. Projektet finansieras av centrala medel och har en styrgrupp som består av ordförandena för SACO-rådet, SEKO och ST samt universitetets personalchef.

För mer information

Vill du veta mer om verksamheten och hur vi kan stötta dig kring karriär- och kompetensutveckling är du välkommen att kontakta din HR-specialist. Läs även mer information om företagshälsan vid SLU, här.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU