Att bli docent

Senast ändrad: 10 september 2021

Att bli utnämnd till docent vid SLU är ett steg i den akademiska karriären och ett bevis på att en person har utvecklat sin akademiska skicklighet efter doktorsexamen så att hen har den kvalitet som krävs för uppdrag som huvudhandledare.

Med akademisk skicklighet menas en nivå och kvalitet på den pedagogiska kompetensen och den vetenskapliga, eller konstnärliga, skickligheten som är relevant för det aktuella forskarutbildningsämnet. Granskningen av blivande docenter är ett viktigt led i universitetets kvalitetssäkringsarbete inom forskning och utbildning.

Här kan du läsa mer om processen att bli utnämnd till docent vid SLU: Riktlinjer för utnämning av docent.

En person utnämns till docent i något av SLU:s forskarutbildningsämnen, och detta ämne ska anges i ansökan. Här kan du läsa mer om SLU:s forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner.

Om du har frågor så kontakta sekreteraren i fakultetens docentämnd:

Ansökan

Deadline för ansökan till att bli docent är 1 mars och 15 september varje år. Välj en länkarna nedan för att komma till ansökan vid din fakultet:

VH-fakulteten
NJ-fakulteten   
LTV-fakulteten
S-fakulteten

Fakulteternas tilläggsanvisningar


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se