Biträdande universitetslektor (BUL)

Senast ändrad: 05 februari 2024

Biträdande universitetslektor (BUL) är en tidsbegränsad meriteringsanställning, där syftet är att man ska meritera sig inom forskning så att man kan ta nästa kliv i karriären till universitetslektor. 

En halvtidsuppföljning ska genomföras och dokumenteras. Syftet med halvtidsuppföljning är att dokumentera hur meritering för en biträdande universitetslektor fortskrider. Uppföljningen ska inte förväxlas med medarbetarsamtal eller motsvarande. Instruktion för halvtidsuppföljning hittar du här.

Tidigast efter 3 år men i god tid innan anställning som BUL upphör, kan en ansökan om befordran till universitetslektor göras. Ansökan görs genom länk i rekryteringssystemet Reachmee som sekreterare i respektive LFN tillhandahåller (kontaktuppgifter nedan). Instruktion för prövning/befordran från BUL till universitetslektor hittar du här.

Kontaktuppgifter


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU