Ansökan och utnämning till docent vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 30 januari 2024

Att bli utnämnd till docent vid SLU är ett steg i den akademiska karriären och ett bevis på att en person har utvecklat sin akademiska skicklighet efter doktorsexamen så att den har den kvalitet som krävs för uppdrag som huvudhandledare.

Sedan 1 januari 2019 har samtliga fyra fakulteter vid SLU gemensamma riktlinjer för utnämning av docenter. Läs riktlinjerna här

Du ansöker om att utnämnas till docent i något av de forskarutbildningsämnen som finns på fakulteten, och detta ämne ska anges i ansökan. Läs mer om forskarutbildningsämnen på LTV-fakulteten här

Anvisningar för ansökan

Du kan när som helst ta del av hur ansökningsformuläret för docent ser ut. Nedan finns instruktioner och mall för ansökan. Instruktioner och mall för docentansökan vid LTV-fakulteten

Ansökan

Ansök här

Ansökan om utnämning till docent behandlas vid två tillfällen per år. Ansökningsperioderna öppnar 1 februari respektive 15 augusti med deadline 1 mars och 15 september.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
lotta.malmborg@slu.se, 040-41 50 25