Ansökan och utnämning till docent vid S-fakulteten

Senast ändrad: 14 augusti 2023

Att bli utnämnd till docent vid SLU är ett steg i den akademiska karriären och ett bevis på att en person har utvecklat sin akademiska skicklighet efter doktorsexamen så att den har den kvalitet som krävs för uppdrag som huvudhandledare.

Sedan 1 januari 2019 har samtliga fyra fakulteter vid SLU gemensamma riktlinjer för utnämning av docenter. Läs riktlinjerna här

Du ansöker om att utnämnas till docent i något av de forskarutbildningsämnen som finns på fakulteten, och detta ämne ska anges i ansökan. Läs mer om forskarutbildningsämnen på S-fakulteten här

Anvisningar för ansökan

Du kan närsomhelst ta del av hur ansökningsformuläret för docent ser ut. Nedan finns instruktioner och mall för ansökan. Det rekommenderas att läsa detta dokument innan du skickar in din ansökan då det är tänkt att fungera som ett stöd för skrivandeprocessen. Instruktioner och mall för docentansökan vid S-fakulteten

Ansökan

Ansökan om utnämning till docent behandlas vid två tillfällen per år med sista ansökningsdag 1 mars och 15 september. Ansökningsperioden öppnar en månad före sista ansökningsdag.

Länk till ansökan


Kontaktinformation

Louise Tetting, sekreterare i docentnämnden
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
louise.tetting@slu.se, 090-786 86 22